Gamle Ringeriksvei 238
1353 BÆRUMS VERK

Gamle Ringeriksvei 238, 1353 BÆRUMS VERK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamle Ringeriksvei 238, 1353 BÆRUMS VERK:

  • Postnummer: 1353 BÆRUMS VERK
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 3 i 0219
  • Grunnkrins: 2115 BÆRUMS VERK
  • Valkrins: 17 Lesterud og Bærums Verk
  • Kyrkjesogn: 1060701 Lommedalen
  • Tettstad: Lommedalen

Gamle Ringeriksvei

Gamle Ringeriksvei er ein veg i Bærum kommune med 204 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 286.

Adressene i Gamle Ringeriksvei høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamle Ringeriksvei 1 1369 STABEKK 59.9087, 10.6018 15 / 116
Gamle Ringeriksvei 2 1369 STABEKK 59.9089, 10.6013 15 / 117
Gamle Ringeriksvei 2B 1369 STABEKK 59.9091, 10.6015 15 / 212
Gamle Ringeriksvei 5 1369 STABEKK 59.9092, 10.6019 15 / 121
Gamle Ringeriksvei 6 1369 STABEKK 59.9098, 10.6013 15 / 108
Gamle Ringeriksvei 7 1369 STABEKK 59.9094, 10.6019 15 / 176
Gamle Ringeriksvei 9 1368 STABEKK 59.9099, 10.6018 15 / 11
Gamle Ringeriksvei 10 1368 STABEKK 59.9114, 10.5972 16 / 8
Gamle Ringeriksvei 11A 1368 STABEKK 59.9108, 10.6006 17 / 987
Gamle Ringeriksvei 11B 1368 STABEKK 59.9109, 10.6004 17 / 986
Gamle Ringeriksvei 11C 1368 STABEKK 59.9109, 10.6002 17 / 2
Gamle Ringeriksvei 11D 1368 STABEKK 59.9109, 10.6008 17 / 988
Gamle Ringeriksvei 13A 1368 STABEKK 59.9114, 10.5999 17 / 21
Gamle Ringeriksvei 13B 1368 STABEKK 59.9111, 10.6003 17 / 21
Gamle Ringeriksvei 14B 1368 STABEKK 59.9143, 10.5966 16 / 17
Gamle Ringeriksvei 15 1368 STABEKK 59.9128, 10.5975 17 / 447
Gamle Ringeriksvei 16A 1356 BEKKESTUA 59.9144, 10.5962 17 / 45
Gamle Ringeriksvei 16B 1356 BEKKESTUA 59.9144, 10.5957 17 / 636
Gamle Ringeriksvei 17A 1368 STABEKK 59.9131, 10.5976 17 / 1059
Gamle Ringeriksvei 17B 1368 STABEKK 59.9131, 10.5980 17 / 223
Gamle Ringeriksvei 18A 1356 BEKKESTUA 59.9145, 10.5954 17 / 44
Gamle Ringeriksvei 19A 1368 STABEKK 59.9133, 10.5981 17 / 224
Gamle Ringeriksvei 19B 1368 STABEKK 59.9135, 10.5978 17 / 1079
Gamle Ringeriksvei 19C 1368 STABEKK 59.9135, 10.5978 17 / 1079
Gamle Ringeriksvei 20 1356 BEKKESTUA 59.9142, 10.5937 17 / 46
Gamle Ringeriksvei 20B 1356 BEKKESTUA 59.9141, 10.5941 17 / 699
Gamle Ringeriksvei 20C 1356 BEKKESTUA 59.9143, 10.5937 17 / 46
Gamle Ringeriksvei 21A 1356 BEKKESTUA 59.9163, 10.5932 17 / 1140
Gamle Ringeriksvei 21B 1356 BEKKESTUA 59.9166, 10.5940 17 / 1148
Gamle Ringeriksvei 21C 1356 BEKKESTUA 59.9165, 10.5951 17 / 1151
Gamle Ringeriksvei 21D 1356 BEKKESTUA 59.9172, 10.5956 17 / 1150
Gamle Ringeriksvei 23 1356 BEKKESTUA 59.9158, 10.5930 17 / 1109
Gamle Ringeriksvei 24 1356 BEKKESTUA 59.9142, 10.5925 17 / 58
Gamle Ringeriksvei 25 1356 BEKKESTUA 59.9162, 10.5922 17 / 1104
Gamle Ringeriksvei 26 1356 BEKKESTUA 59.9148, 10.5922 17 / 54
Gamle Ringeriksvei 27 1357 BEKKESTUA 59.9157, 10.5893 17 / 431
Gamle Ringeriksvei 28 1356 BEKKESTUA 59.9148, 10.5909 17 / 56
Gamle Ringeriksvei 29 1357 BEKKESTUA 59.9160, 10.5896 17 / 121
Gamle Ringeriksvei 30 1357 BEKKESTUA 59.9153, 10.5891 17 / 67
Gamle Ringeriksvei 31 1357 BEKKESTUA 59.9162, 10.5891 17 / 97
Gamle Ringeriksvei 32 1357 BEKKESTUA 59.9155, 10.5890 17 / 64
Gamle Ringeriksvei 33A 1357 BEKKESTUA 59.9165, 10.5889 17 / 120
Gamle Ringeriksvei 33B 1357 BEKKESTUA 59.9166, 10.5888 17 / 120
Gamle Ringeriksvei 33C 1357 BEKKESTUA 59.9166, 10.5886 17 / 120
Gamle Ringeriksvei 34 1357 BEKKESTUA 59.9164, 10.5880 17 / 33
Gamle Ringeriksvei 35A 1357 BEKKESTUA 59.9171, 10.5882 19 / 21
Gamle Ringeriksvei 35B 1357 BEKKESTUA 59.9171, 10.5877 19 / 312
Gamle Ringeriksvei 36A 1357 BEKKESTUA 59.9166, 10.5874 19 / 13
Gamle Ringeriksvei 36B 1357 BEKKESTUA 59.9166, 10.5875 19 / 13
Gamle Ringeriksvei 36C 1357 BEKKESTUA 59.9167, 10.5873 19 / 13
Gamle Ringeriksvei 36D 1357 BEKKESTUA 59.9168, 10.5872 19 / 13
Gamle Ringeriksvei 36E 1357 BEKKESTUA 59.9169, 10.5870 19 / 13
Gamle Ringeriksvei 37 1357 BEKKESTUA 59.9179, 10.5875 19 / 1279
Gamle Ringeriksvei 38 1357 BEKKESTUA 59.9174, 10.5873 19 / 112
Gamle Ringeriksvei 39 1357 BEKKESTUA 59.9180, 10.5871 19 / 72
Gamle Ringeriksvei 39B 1357 BEKKESTUA 59.9185, 10.5858 19 / 377
Gamle Ringeriksvei 40 1357 BEKKESTUA 59.9177, 10.5868 19 / 9
Gamle Ringeriksvei 40A 1357 BEKKESTUA 59.9178, 10.5867 19 / 9
Gamle Ringeriksvei 40B 1357 BEKKESTUA 59.9175, 10.5866 19 / 9
Gamle Ringeriksvei 41 1357 BEKKESTUA 59.9182, 10.5865 19 / 72
Gamle Ringeriksvei 42 1357 BEKKESTUA 59.9179, 10.5857 19 / 282
Gamle Ringeriksvei 43A 1357 BEKKESTUA 59.9184, 10.5847 19 / 131
Gamle Ringeriksvei 43B 1357 BEKKESTUA 59.9185, 10.5843 19 / 131
Gamle Ringeriksvei 44 1357 BEKKESTUA 59.9181, 10.5848 19 / 278
Gamle Ringeriksvei 45A 1357 BEKKESTUA 59.9189, 10.5847 19 / 102
Gamle Ringeriksvei 45B 1357 BEKKESTUA 59.9188, 10.5856 19 / 102
Gamle Ringeriksvei 45C 1357 BEKKESTUA 59.9190, 10.5858 19 / 102
Gamle Ringeriksvei 45D 1357 BEKKESTUA 59.9191, 10.5858 19 / 102
Gamle Ringeriksvei 45E 1357 BEKKESTUA 59.9192, 10.5858 19 / 102
Gamle Ringeriksvei 45F 1357 BEKKESTUA 59.9191, 10.5853 19 / 102
Gamle Ringeriksvei 45G 1357 BEKKESTUA 59.9191, 10.5852 19 / 102
Gamle Ringeriksvei 45H 1357 BEKKESTUA 59.9192, 10.5851 19 / 102
Gamle Ringeriksvei 45J 1357 BEKKESTUA 59.9192, 10.5850 19 / 102
Gamle Ringeriksvei 45K 1357 BEKKESTUA 59.9192, 10.5849 19 / 102
Gamle Ringeriksvei 47 1357 BEKKESTUA 59.9188, 10.5839 19 / 358
Gamle Ringeriksvei 49 1357 BEKKESTUA 59.9186, 10.5826 19 / 3
Gamle Ringeriksvei 51 1357 BEKKESTUA 59.9189, 10.5821 19 / 617
Gamle Ringeriksvei 51B 1357 BEKKESTUA 59.9190, 10.5821 19 / 617
Gamle Ringeriksvei 52 1357 BEKKESTUA 59.9188, 10.5805 19 / 277
Gamle Ringeriksvei 53 1357 BEKKESTUA 59.9196, 10.5835 19 / 630
Gamle Ringeriksvei 54B 1357 BEKKESTUA 59.9186, 10.5805 19 / 1226
Gamle Ringeriksvei 55 1357 BEKKESTUA 59.9205, 10.5826 19 / 368
Gamle Ringeriksvei 56A 1357 BEKKESTUA 59.9178, 10.5784 18 / 1
Gamle Ringeriksvei 56B 1357 BEKKESTUA 59.9176, 10.5786 18 / 1
Gamle Ringeriksvei 56C 1357 BEKKESTUA 59.9177, 10.5788 18 / 1
Gamle Ringeriksvei 56D 1357 BEKKESTUA 59.9180, 10.5785 18 / 1
Gamle Ringeriksvei 58 1357 BEKKESTUA 59.9179, 10.5796 18 / 1
Gamle Ringeriksvei 59 1357 BEKKESTUA 59.9202, 10.5790 19 / 368
Gamle Ringeriksvei 61A 1357 BEKKESTUA 59.9203, 10.5783 19 / 322
Gamle Ringeriksvei 61B 1357 BEKKESTUA 59.9203, 10.5781 19 / 322
Gamle Ringeriksvei 62 1356 BEKKESTUA 59.9203, 10.5767 18 / 28
Gamle Ringeriksvei 63 1356 BEKKESTUA 59.9206, 10.5774 19 / 8
Gamle Ringeriksvei 64A 1356 BEKKESTUA 59.9203, 10.5765 18 / 306
Gamle Ringeriksvei 64B 1356 BEKKESTUA 59.9205, 10.5766 18 / 305
Gamle Ringeriksvei 65A 1356 BEKKESTUA 59.9213, 10.5776 19 / 564
Gamle Ringeriksvei 65B 1356 BEKKESTUA 59.9212, 10.5773 19 / 1322
Gamle Ringeriksvei 65C 1356 BEKKESTUA 59.9211, 10.5769 19 / 563
Gamle Ringeriksvei 66A 1356 BEKKESTUA 59.9208, 10.5761 18 / 93
Gamle Ringeriksvei 66B 1356 BEKKESTUA 59.9209, 10.5755 18 / 4
Gamle Ringeriksvei 67 1356 BEKKESTUA 59.9213, 10.5765 19 / 352
Gamle Ringeriksvei 69 1356 BEKKESTUA 59.9215, 10.5767 19 / 362
Gamle Ringeriksvei 71 1356 BEKKESTUA 59.9217, 10.5769 19 / 363
Gamle Ringeriksvei 71B 1356 BEKKESTUA 59.9220, 10.5769 19 / 490
Gamle Ringeriksvei 73 1356 BEKKESTUA 59.9222, 10.5765 1 / 122
Gamle Ringeriksvei 75 1356 BEKKESTUA 59.9233, 10.5753 1 / 974
Gamle Ringeriksvei 77 1356 BEKKESTUA 59.9236, 10.5752 1 / 974
Gamle Ringeriksvei 81 1356 BEKKESTUA 59.9245, 10.5727 1 / 88
Gamle Ringeriksvei 82 1356 BEKKESTUA 59.9236, 10.5728 1 / 442
Gamle Ringeriksvei 83 1356 BEKKESTUA 59.9248, 10.5737 1 / 88
Gamle Ringeriksvei 86 1356 BEKKESTUA 59.9248, 10.5701 1 / 4
Gamle Ringeriksvei 88 1356 BEKKESTUA 59.9252, 10.5676 1 / 1029
Gamle Ringeriksvei 110 1356 BEKKESTUA 59.9298, 10.5617 23 / 45
Gamle Ringeriksvei 120 1356 BEKKESTUA 59.9268, 10.5584 23 / 12
Gamle Ringeriksvei 122 1356 BEKKESTUA 59.9300, 10.5599 23 / 19
Gamle Ringeriksvei 123 1356 BEKKESTUA 59.9317, 10.5610 23 / 2
Gamle Ringeriksvei 124 1356 BEKKESTUA 59.9292, 10.5588 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 125A 1356 BEKKESTUA 59.9324, 10.5615 23 / 1
Gamle Ringeriksvei 125B 1356 BEKKESTUA 59.9330, 10.5614 23 / 1
Gamle Ringeriksvei 125C 1356 BEKKESTUA 59.9336, 10.5619 23 / 1
Gamle Ringeriksvei 128A 1356 BEKKESTUA 59.9295, 10.5600 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 128B 1356 BEKKESTUA 59.9294, 10.5600 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 128C 1356 BEKKESTUA 59.9295, 10.5599 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 128D 1356 BEKKESTUA 59.9295, 10.5599 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 130A 1356 BEKKESTUA 59.9293, 10.5598 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 130B 1356 BEKKESTUA 59.9292, 10.5598 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 130C 1356 BEKKESTUA 59.9293, 10.5597 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 130D 1356 BEKKESTUA 59.9293, 10.5597 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 132A 1356 BEKKESTUA 59.9290, 10.5596 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 132B 1356 BEKKESTUA 59.9290, 10.5596 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 132C 1356 BEKKESTUA 59.9291, 10.5596 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 132D 1356 BEKKESTUA 59.9291, 10.5596 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 132E 1356 BEKKESTUA 59.9291, 10.5594 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 132F 1356 BEKKESTUA 59.9291, 10.5594 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 134A 1356 BEKKESTUA 59.9288, 10.5595 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 134B 1356 BEKKESTUA 59.9288, 10.5595 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 134C 1356 BEKKESTUA 59.9289, 10.5594 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 134D 1356 BEKKESTUA 59.9288, 10.5594 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 134E 1356 BEKKESTUA 59.9289, 10.5593 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 134F 1356 BEKKESTUA 59.9289, 10.5593 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 136A 1356 BEKKESTUA 59.9286, 10.5593 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 136B 1356 BEKKESTUA 59.9286, 10.5593 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 136C 1356 BEKKESTUA 59.9287, 10.5593 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 136D 1356 BEKKESTUA 59.9286, 10.5592 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 138A 1356 BEKKESTUA 59.9288, 10.5589 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 138B 1356 BEKKESTUA 59.9288, 10.5589 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 138C 1356 BEKKESTUA 59.9288, 10.5588 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 138D 1356 BEKKESTUA 59.9288, 10.5588 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 138E 1356 BEKKESTUA 59.9289, 10.5587 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 138F 1356 BEKKESTUA 59.9288, 10.5587 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 140A 1356 BEKKESTUA 59.9293, 10.5592 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 140B 1356 BEKKESTUA 59.9293, 10.5591 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 140C 1356 BEKKESTUA 59.9294, 10.5593 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 140D 1356 BEKKESTUA 59.9294, 10.5592 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 140E 1356 BEKKESTUA 59.9294, 10.5594 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 140F 1356 BEKKESTUA 59.9294, 10.5593 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 140G 1356 BEKKESTUA 59.9295, 10.5595 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 140H 1356 BEKKESTUA 59.9295, 10.5594 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 140J 1356 BEKKESTUA 59.9296, 10.5595 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 140K 1356 BEKKESTUA 59.9296, 10.5595 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 140L 1356 BEKKESTUA 59.9296, 10.5596 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 140M 1356 BEKKESTUA 59.9296, 10.5596 23 / 43
Gamle Ringeriksvei 147 1356 BEKKESTUA 59.9295, 10.5549 23 / 22
Gamle Ringeriksvei 148 1356 BEKKESTUA 59.9287, 10.5534 23 / 3
Gamle Ringeriksvei 149 1356 BEKKESTUA 59.9295, 10.5550 23 / 23
Gamle Ringeriksvei 151 1356 BEKKESTUA 59.9298, 10.5552 23 / 24
Gamle Ringeriksvei 153 1356 BEKKESTUA 59.9297, 10.5545 23 / 21
Gamle Ringeriksvei 155 1356 BEKKESTUA 59.9299, 10.5541 26 / 7
Gamle Ringeriksvei 161 1356 BEKKESTUA 59.9339, 10.5539 26 / 9
Gamle Ringeriksvei 179A 1356 BEKKESTUA 59.9343, 10.5454 25 / 1
Gamle Ringeriksvei 179B 1356 BEKKESTUA 59.9345, 10.5458 25 / 1
Gamle Ringeriksvei 204 1356 BEKKESTUA 59.9327, 10.5371 25 / 1
Gamle Ringeriksvei 206A 1356 BEKKESTUA 59.9326, 10.5352 88 / 14
Gamle Ringeriksvei 206B 1356 BEKKESTUA 59.9323, 10.5350 88 / 10
Gamle Ringeriksvei 206C 1356 BEKKESTUA 59.9323, 10.5356 88 / 11
Gamle Ringeriksvei 208 1356 BEKKESTUA 59.9319, 10.5361 88 / 8
Gamle Ringeriksvei 210 1356 BEKKESTUA 59.9329, 10.5350 25 / 20
Gamle Ringeriksvei 212 1356 BEKKESTUA 59.9326, 10.5343 88 / 12
Gamle Ringeriksvei 217 1353 BÆRUMS VERK 59.9382, 10.5281 25 / 16
Gamle Ringeriksvei 218 1353 BÆRUMS VERK 59.9372, 10.5276 25 / 10
Gamle Ringeriksvei 218B 1353 BÆRUMS VERK 59.9367, 10.5272 25 / 9
Gamle Ringeriksvei 218C 1353 BÆRUMS VERK 59.9368, 10.5269 25 / 9
Gamle Ringeriksvei 219 1353 BÆRUMS VERK 59.9386, 10.5261 25 / 16
Gamle Ringeriksvei 220B 1353 BÆRUMS VERK 59.9369, 10.5254 25 / 15
Gamle Ringeriksvei 222 1353 BÆRUMS VERK 59.9355, 10.5237 25 / 24
Gamle Ringeriksvei 226 1353 BÆRUMS VERK 59.9377, 10.5233 25 / 34
Gamle Ringeriksvei 230 1353 BÆRUMS VERK 59.9375, 10.5253 25 / 13
Gamle Ringeriksvei 232 1353 BÆRUMS VERK 59.9377, 10.5250 25 / 29
Gamle Ringeriksvei 234 1353 BÆRUMS VERK 59.9379, 10.5241 25 / 26
Gamle Ringeriksvei 238 1353 BÆRUMS VERK 59.9377, 10.5222 118 / 3
Gamle Ringeriksvei 242 1353 BÆRUMS VERK 59.9384, 10.5224 118 / 490
Gamle Ringeriksvei 244 1353 BÆRUMS VERK 59.9386, 10.5227 25 / 31
Gamle Ringeriksvei 245 1353 BÆRUMS VERK 59.9391, 10.5224 116 / 443
Gamle Ringeriksvei 246 1353 BÆRUMS VERK 59.9384, 10.5228 25 / 32
Gamle Ringeriksvei 248 1353 BÆRUMS VERK 59.9384, 10.5236 25 / 23
Gamle Ringeriksvei 250 1353 BÆRUMS VERK 59.9385, 10.5237 25 / 27
Gamle Ringeriksvei 252 1353 BÆRUMS VERK 59.9386, 10.5239 25 / 25
Gamle Ringeriksvei 254A 1353 BÆRUMS VERK 59.9386, 10.5248 25 / 5
Gamle Ringeriksvei 254B 1353 BÆRUMS VERK 59.9385, 10.5249 25 / 5
Gamle Ringeriksvei 256 1353 BÆRUMS VERK 59.9383, 10.5244 25 / 8
Gamle Ringeriksvei 258 1353 BÆRUMS VERK 59.9380, 10.5250 25 / 17
Gamle Ringeriksvei 262 1353 BÆRUMS VERK 59.9383, 10.5254 25 / 4
Gamle Ringeriksvei 270 1353 BÆRUMS VERK 59.9392, 10.5172 118 / 438
Gamle Ringeriksvei 286A 1353 BÆRUMS VERK 59.9412, 10.5087 118 / 6
Gamle Ringeriksvei 286B 1353 BÆRUMS VERK 59.9412, 10.5085 118 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken