Jens Holes vei 2A
1336 SANDVIKA

Jens Holes vei 2A, 1336 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jens Holes vei 2A, 1336 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1336 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 467 i 0219
  • Grunnkrins: 1605 SLEPENDEN-TANUM
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Jens Holes vei

Jens Holes vei er ein veg i Bærum kommune med 64 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jens Holes vei 2A 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4917 47 / 467
Jens Holes vei 2B 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4917 47 / 467
Jens Holes vei 2C 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4917 47 / 467
Jens Holes vei 2D 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4917 47 / 467
Jens Holes vei 2E 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4917 47 / 467
Jens Holes vei 2F 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4917 47 / 467
Jens Holes vei 2G 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4916 47 / 467
Jens Holes vei 2H 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4916 47 / 467
Jens Holes vei 3 1336 SANDVIKA 59.8967, 10.4918 47 / 4
Jens Holes vei 4A 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4922 47 / 467
Jens Holes vei 4B 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4922 47 / 467
Jens Holes vei 4C 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4922 47 / 467
Jens Holes vei 4D 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4922 47 / 467
Jens Holes vei 4E 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4922 47 / 467
Jens Holes vei 4F 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4922 47 / 467
Jens Holes vei 4G 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4921 47 / 467
Jens Holes vei 4H 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4921 47 / 467
Jens Holes vei 5 1336 SANDVIKA 59.8966, 10.4917 47 / 4
Jens Holes vei 6A 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4927 47 / 467
Jens Holes vei 6B 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4927 47 / 467
Jens Holes vei 6C 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4927 47 / 467
Jens Holes vei 6D 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4927 47 / 467
Jens Holes vei 6E 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4927 47 / 467
Jens Holes vei 6F 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4926 47 / 467
Jens Holes vei 6G 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4926 47 / 467
Jens Holes vei 6H 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4926 47 / 467
Jens Holes vei 7 1336 SANDVIKA 59.8968, 10.4911 47 / 4
Jens Holes vei 8A 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4933 47 / 467
Jens Holes vei 8B 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4933 47 / 467
Jens Holes vei 8C 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4932 47 / 467
Jens Holes vei 8D 1336 SANDVIKA 59.8964, 10.4932 47 / 467
Jens Holes vei 8E 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4932 47 / 467
Jens Holes vei 8F 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4932 47 / 467
Jens Holes vei 8G 1336 SANDVIKA 59.8963, 10.4932 47 / 467
Jens Holes vei 8H 1336 SANDVIKA 59.8964, 10.4932 47 / 467
Jens Holes vei 10A 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4934 47 / 467
Jens Holes vei 10B 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4933 47 / 467
Jens Holes vei 10C 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4933 47 / 467
Jens Holes vei 10D 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4933 47 / 467
Jens Holes vei 10E 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4933 47 / 467
Jens Holes vei 10F 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4933 47 / 467
Jens Holes vei 10G 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4933 47 / 467
Jens Holes vei 10H 1336 SANDVIKA 59.8962, 10.4933 47 / 467
Jens Holes vei 12A 1336 SANDVIKA 59.8960, 10.4929 47 / 467
Jens Holes vei 12B 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4929 47 / 467
Jens Holes vei 12C 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4928 47 / 467
Jens Holes vei 12D 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4928 47 / 467
Jens Holes vei 12E 1336 SANDVIKA 59.8960, 10.4929 47 / 467
Jens Holes vei 12F 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4929 47 / 467
Jens Holes vei 12G 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4927 47 / 467
Jens Holes vei 12H 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4927 47 / 467
Jens Holes vei 14A 1336 SANDVIKA 59.8960, 10.4923 47 / 467
Jens Holes vei 14B 1336 SANDVIKA 59.8960, 10.4923 47 / 467
Jens Holes vei 14C 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4923 47 / 467
Jens Holes vei 14D 1336 SANDVIKA 59.8960, 10.4923 47 / 467
Jens Holes vei 14E 1336 SANDVIKA 59.8960, 10.4923 47 / 467
Jens Holes vei 14F 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4922 47 / 467
Jens Holes vei 16A 1336 SANDVIKA 59.8959, 10.4918 47 / 467
Jens Holes vei 16B 1336 SANDVIKA 59.8960, 10.4918 47 / 467
Jens Holes vei 16C 1336 SANDVIKA 59.8960, 10.4918 47 / 467
Jens Holes vei 16D 1336 SANDVIKA 59.8959, 10.4918 47 / 467
Jens Holes vei 16E 1336 SANDVIKA 59.8960, 10.4918 47 / 467
Jens Holes vei 16F 1336 SANDVIKA 59.8960, 10.4918 47 / 467
Jens Holes vei 18 1336 SANDVIKA 59.8961, 10.4908 47 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken