Erik Werenskiolds vei 33
1344 HASLUM

Erik Werenskiolds vei 33, 1344 HASLUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Erik Werenskiolds vei 33, 1344 HASLUM:

  • Postnummer: 1344 HASLUM
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 221 i 0219
  • Grunnkrins: 1213 HASLUM
  • Valkrins: 10 LØKEBERG
  • Kyrkjesogn: 1060401 Haslum
  • Tettstad: Oslo

Erik Werenskiolds vei

Erik Werenskiolds vei er ein veg i Bærum kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 37.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Erik Werenskiolds vei 1 1344 HASLUM 59.9201, 10.5474 3 / 136
Erik Werenskiolds vei 3 1344 HASLUM 59.9200, 10.5477 3 / 137
Erik Werenskiolds vei 4 1344 HASLUM 59.9199, 10.5483 3 / 293
Erik Werenskiolds vei 8 1344 HASLUM 59.9197, 10.5483 3 / 231
Erik Werenskiolds vei 9 1344 HASLUM 59.9189, 10.5478 3 / 113
Erik Werenskiolds vei 10 1344 HASLUM 59.9195, 10.5484 3 / 162
Erik Werenskiolds vei 11 1344 HASLUM 59.9186, 10.5474 3 / 105
Erik Werenskiolds vei 12 1344 HASLUM 59.9191, 10.5484 3 / 212
Erik Werenskiolds vei 13 1344 HASLUM 59.9184, 10.5472 3 / 114
Erik Werenskiolds vei 15 1344 HASLUM 59.9182, 10.5471 3 / 203
Erik Werenskiolds vei 17 1344 HASLUM 59.9180, 10.5468 3 / 204
Erik Werenskiolds vei 19 1344 HASLUM 59.9178, 10.5466 3 / 205
Erik Werenskiolds vei 21 1344 HASLUM 59.9176, 10.5464 3 / 206
Erik Werenskiolds vei 23 1344 HASLUM 59.9174, 10.5461 3 / 207
Erik Werenskiolds vei 25 1344 HASLUM 59.9171, 10.5462 3 / 208
Erik Werenskiolds vei 27 1344 HASLUM 59.9169, 10.5464 3 / 209
Erik Werenskiolds vei 29 1344 HASLUM 59.9167, 10.5467 3 / 210
Erik Werenskiolds vei 33 1344 HASLUM 59.9163, 10.5470 3 / 221
Erik Werenskiolds vei 35 1344 HASLUM 59.9164, 10.5473 3 / 220
Erik Werenskiolds vei 37 1344 HASLUM 59.9166, 10.5477 3 / 219

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken