Skytterhusveien 12B
1349 RYKKINN

Skytterhusveien 12B, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skytterhusveien 12B, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 53 i 0219
  • Grunnkrins: 1926 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Skytterhusveien

Skytterhusveien er ein veg i Bærum kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skytterhusveien 2A 1349 RYKKINN 59.9237, 10.4780 77 / 308
Skytterhusveien 2B 1349 RYKKINN 59.9238, 10.4780 77 / 50
Skytterhusveien 3A 1349 RYKKINN 59.9242, 10.4785 93 / 694
Skytterhusveien 3B 1349 RYKKINN 59.9242, 10.4789 93 / 25
Skytterhusveien 4 1349 RYKKINN 59.9239, 10.4774 77 / 32
Skytterhusveien 5 1349 RYKKINN 59.9245, 10.4789 93 / 90
Skytterhusveien 6A 1349 RYKKINN 59.9241, 10.4776 77 / 51
Skytterhusveien 6B 1349 RYKKINN 59.9242, 10.4780 77 / 246
Skytterhusveien 7 1349 RYKKINN 59.9247, 10.4789 93 / 89
Skytterhusveien 7C 1349 RYKKINN 59.9249, 10.4791 93 / 805
Skytterhusveien 8 1349 RYKKINN 59.9244, 10.4777 77 / 52
Skytterhusveien 9A 1349 RYKKINN 59.9251, 10.4793 93 / 76
Skytterhusveien 9B 1349 RYKKINN 59.9253, 10.4792 93 / 704
Skytterhusveien 10 1349 RYKKINN 59.9246, 10.4781 77 / 221
Skytterhusveien 11 1349 RYKKINN 59.9256, 10.4796 93 / 52
Skytterhusveien 12A 1349 RYKKINN 59.9248, 10.4783 77 / 323
Skytterhusveien 12B 1349 RYKKINN 59.9248, 10.4783 77 / 53
Skytterhusveien 14 1349 RYKKINN 59.9251, 10.4784 77 / 161
Skytterhusveien 16 1349 RYKKINN 59.9253, 10.4785 77 / 160
Skytterhusveien 18 1349 RYKKINN 59.9255, 10.4786 77 / 159

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken