Urds vei 2B
1349 RYKKINN

Urds vei 2B, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Urds vei 2B, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 54 i 0219
  • Grunnkrins: 1925 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Urds vei

Urds vei er ein veg i Bærum kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Urds vei 1 1349 RYKKINN 59.9254, 10.4704 93 / 261
Urds vei 2A 1349 RYKKINN 59.9253, 10.4697 93 / 610
Urds vei 2B 1349 RYKKINN 59.9256, 10.4696 77 / 54
Urds vei 2C 1349 RYKKINN 59.9259, 10.4699 77 / 319
Urds vei 3 1349 RYKKINN 59.9256, 10.4710 93 / 260
Urds vei 4 1349 RYKKINN 59.9259, 10.4705 93 / 233
Urds vei 5 1349 RYKKINN 59.9258, 10.4717 93 / 253
Urds vei 6 1349 RYKKINN 59.9260, 10.4708 93 / 234
Urds vei 7 1349 RYKKINN 59.9260, 10.4723 93 / 252
Urds vei 8 1349 RYKKINN 59.9261, 10.4713 93 / 235
Urds vei 9 1349 RYKKINN 59.9258, 10.4724 93 / 251
Urds vei 10 1349 RYKKINN 59.9263, 10.4717 93 / 236
Urds vei 11 1349 RYKKINN 59.9255, 10.4725 93 / 250
Urds vei 12 1349 RYKKINN 59.9264, 10.4723 93 / 237
Urds vei 14 1349 RYKKINN 59.9265, 10.4728 93 / 238
Urds vei 16 1349 RYKKINN 59.9267, 10.4733 93 / 239
Urds vei 18 1349 RYKKINN 59.9263, 10.4734 93 / 240
Urds vei 20 1349 RYKKINN 59.9260, 10.4733 93 / 241
Urds vei 22 1349 RYKKINN 59.9258, 10.4734 93 / 242
Urds vei 24 1349 RYKKINN 59.9255, 10.4735 93 / 243

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken