Ståviveien 26
1339 VØYENENGA

Ståviveien 26, 1339 VØYENENGA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ståviveien 26, 1339 VØYENENGA:

  • Postnummer: 1339 VØYENENGA
  • Gards-/bruksnummer: 62 / 18 i 0219
  • Grunnkrins: 2017 KIRKERUD-SOLLIHØGDA
  • Valkrins: 14 SKUI
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Ståviveien

Ståviveien er ein veg i Bærum kommune med 35 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ståviveien 2A 1339 VØYENENGA 59.9110, 10.4701 63 / 73
Ståviveien 2B 1339 VØYENENGA 59.9108, 10.4701 63 / 34
Ståviveien 4A 1339 VØYENENGA 59.9108, 10.4696 63 / 280
Ståviveien 4B 1339 VØYENENGA 59.9108, 10.4692 63 / 30
Ståviveien 7 1339 VØYENENGA 59.9121, 10.4665 63 / 14
Ståviveien 7A 1339 VØYENENGA 59.9123, 10.4670 63 / 88
Ståviveien 7B 1339 VØYENENGA 59.9122, 10.4671 63 / 76
Ståviveien 7C 1339 VØYENENGA 59.9121, 10.4661 63 / 110
Ståviveien 7D 1339 VØYENENGA 59.9124, 10.4677 63 / 74
Ståviveien 9A 1339 VØYENENGA 59.9122, 10.4655 63 / 16
Ståviveien 9B 1339 VØYENENGA 59.9124, 10.4661 63 / 281
Ståviveien 10 1339 VØYENENGA 59.9119, 10.4654 63 / 217
Ståviveien 11 1339 VØYENENGA 59.9126, 10.4655 63 / 18
Ståviveien 11A 1339 VØYENENGA 59.9127, 10.4656 63 / 18
Ståviveien 11B 1339 VØYENENGA 59.9127, 10.4655 63 / 18
Ståviveien 11C 1339 VØYENENGA 59.9128, 10.4658 63 / 18
Ståviveien 11D 1339 VØYENENGA 59.9128, 10.4659 63 / 18
Ståviveien 11E 1339 VØYENENGA 59.9126, 10.4660 63 / 18
Ståviveien 11F 1339 VØYENENGA 59.9126, 10.4662 63 / 18
Ståviveien 12 1339 VØYENENGA 59.9119, 10.4650 63 / 216
Ståviveien 13A 1339 VØYENENGA 59.9126, 10.4651 63 / 306
Ståviveien 13B 1339 VØYENENGA 59.9126, 10.4647 63 / 21
Ståviveien 14 1339 VØYENENGA 59.9120, 10.4646 63 / 10
Ståviveien 15A 1339 VØYENENGA 59.9127, 10.4639 63 / 133
Ståviveien 15B 1339 VØYENENGA 59.9130, 10.4637 63 / 200
Ståviveien 15C 1339 VØYENENGA 59.9125, 10.4636 63 / 308
Ståviveien 15D 1339 VØYENENGA 59.9129, 10.4633 63 / 32
Ståviveien 15E 1339 VØYENENGA 59.9130, 10.4632 63 / 32
Ståviveien 17 1339 VØYENENGA 59.9118, 10.4625 62 / 6
Ståviveien 22 1339 VØYENENGA 59.9102, 10.4621 63 / 17
Ståviveien 24 1339 VØYENENGA 59.9099, 10.4613 63 / 15
Ståviveien 26 1339 VØYENENGA 59.9106, 10.4611 62 / 18
Ståviveien 30 1339 VØYENENGA 59.9123, 10.4587 63 / 1
Ståviveien 31 1339 VØYENENGA 59.9121, 10.4585 63 / 1
Ståviveien 33 1339 VØYENENGA 59.9125, 10.4590 63 / 315

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken