Levrestien 14
1346 GJETTUM

Levrestien 14, 1346 GJETTUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Levrestien 14, 1346 GJETTUM:

  • Postnummer: 1346 GJETTUM
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 714 i 0219
  • Grunnkrins: 1711 DØNSKI-RUD
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Levrestien

Levrestien er ein veg i Bærum kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Levrestien 1 1346 GJETTUM 59.9050, 10.5138 86 / 654
Levrestien 2 1346 GJETTUM 59.9044, 10.5141 86 / 238
Levrestien 3 1346 GJETTUM 59.9048, 10.5134 86 / 651
Levrestien 4 1346 GJETTUM 59.9042, 10.5139 86 / 274
Levrestien 5 1346 GJETTUM 59.9048, 10.5138 86 / 44
Levrestien 7 1346 GJETTUM 59.9045, 10.5137 86 / 652
Levrestien 12 1346 GJETTUM 59.9040, 10.5133 86 / 22
Levrestien 14 1346 GJETTUM 59.9042, 10.5131 86 / 714
Levrestien 16 1346 GJETTUM 59.9044, 10.5124 86 / 253
Levrestien 18 1346 GJETTUM 59.9045, 10.5123 86 / 254
Levrestien 20 1346 GJETTUM 59.9044, 10.5130 86 / 251
Levrestien 22 1346 GJETTUM 59.9045, 10.5130 86 / 251
Levrestien 24 1346 GJETTUM 59.9045, 10.5130 86 / 251
Levrestien 26 1346 GJETTUM 59.9045, 10.5129 86 / 251
Levrestien 28 1346 GJETTUM 59.9047, 10.5128 86 / 252
Levrestien 30 1346 GJETTUM 59.9047, 10.5127 86 / 251
Levrestien 32 1346 GJETTUM 59.9048, 10.5127 86 / 252
Levrestien 34 1346 GJETTUM 59.9048, 10.5126 86 / 252

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken