Kjørbokollen 30
1337 SANDVIKA

Kjørbokollen 30, 1337 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kjørbokollen 30, 1337 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1337 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 83 i 0219
  • Grunnkrins: 1515 JONG
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Kjørbokollen

Kjørbokollen er ein veg i Bærum kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 19 til 49.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kjørbokollen 19 1337 SANDVIKA 59.8881, 10.5205 52 / 147
Kjørbokollen 20 1337 SANDVIKA 59.8886, 10.5184 52 / 140
Kjørbokollen 21 1337 SANDVIKA 59.8883, 10.5206 52 / 147
Kjørbokollen 22 1337 SANDVIKA 59.8889, 10.5183 52 / 140
Kjørbokollen 23 1337 SANDVIKA 59.8886, 10.5206 52 / 147
Kjørbokollen 24 1337 SANDVIKA 59.8891, 10.5182 52 / 140
Kjørbokollen 25 1337 SANDVIKA 59.8887, 10.5208 52 / 147
Kjørbokollen 27 1337 SANDVIKA 59.8888, 10.5203 52 / 147
Kjørbokollen 29 1337 SANDVIKA 59.8889, 10.5205 52 / 147
Kjørbokollen 30 1337 SANDVIKA 59.8887, 10.5195 52 / 83
Kjørbokollen 31 1337 SANDVIKA 59.8891, 10.5200 52 / 144
Kjørbokollen 33 1337 SANDVIKA 59.8892, 10.5201 52 / 144
Kjørbokollen 35 1337 SANDVIKA 59.8893, 10.5200 52 / 144
Kjørbokollen 37 1337 SANDVIKA 59.8892, 10.5198 52 / 144
Kjørbokollen 39 1337 SANDVIKA 59.8896, 10.5193 52 / 144
Kjørbokollen 41 1337 SANDVIKA 59.8894, 10.5194 52 / 144
Kjørbokollen 43 1337 SANDVIKA 59.8896, 10.5187 52 / 144
Kjørbokollen 45 1337 SANDVIKA 59.8895, 10.5187 52 / 144
Kjørbokollen 47 1337 SANDVIKA 59.8895, 10.5182 52 / 144
Kjørbokollen 49 1337 SANDVIKA 59.8892, 10.5181 52 / 144

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken