Sandsstien 13
1340 SKUI

Sandsstien 13, 1340 SKUI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sandsstien 13, 1340 SKUI:

  • Postnummer: 1340 SKUI
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 430 i 0219
  • Grunnkrins: 2012 KIRKERUD-SOLLIHØGDA
  • Valkrins: 14 SKUI
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Sandsstien

Sandsstien er ein veg i Bærum kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandsstien 1 1340 SKUI 59.9223, 10.4531 66 / 173
Sandsstien 3 1340 SKUI 59.9221, 10.4540 66 / 77
Sandsstien 4 1340 SKUI 59.9225, 10.4537 66 / 120
Sandsstien 5 1340 SKUI 59.9220, 10.4542 66 / 317
Sandsstien 6 1340 SKUI 59.9224, 10.4540 66 / 395
Sandsstien 10 1340 SKUI 59.9223, 10.4550 66 / 121
Sandsstien 12 1340 SKUI 59.9219, 10.4557 66 / 119
Sandsstien 13 1340 SKUI 59.9217, 10.4552 66 / 430
Sandsstien 14 1340 SKUI 59.9217, 10.4561 66 / 360
Sandsstien 15 1340 SKUI 59.9214, 10.4562 66 / 248

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken