Brennejordet 1
1339 VØYENENGA

Brennejordet 1, 1339 VØYENENGA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brennejordet 1, 1339 VØYENENGA:

  • Postnummer: 1339 VØYENENGA
  • Gards-/bruksnummer: 78 / 368 i 0219
  • Grunnkrins: 1929 RYKKINN
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Brennejordet

Brennejordet er ein veg i Bærum kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brennejordet 1 1339 VØYENENGA 59.9171, 10.4724 78 / 368
Brennejordet 5 1339 VØYENENGA 59.9173, 10.4739 78 / 152
Brennejordet 6 1339 VØYENENGA 59.9177, 10.4738 78 / 129
Brennejordet 7 1339 VØYENENGA 59.9174, 10.4742 78 / 151
Brennejordet 9 1339 VØYENENGA 59.9175, 10.4747 78 / 150
Brennejordet 11 1339 VØYENENGA 59.9177, 10.4751 78 / 149
Brennejordet 12 1339 VØYENENGA 59.9181, 10.4755 78 / 173
Brennejordet 12B 1339 VØYENENGA 59.9182, 10.4754 78 / 190
Brennejordet 25 1339 VØYENENGA 59.9183, 10.4790 78 / 203
Brennejordet 27 1339 VØYENENGA 59.9184, 10.4795 78 / 205
Brennejordet 29 1339 VØYENENGA 59.9186, 10.4800 78 / 207
Brennejordet 31 1339 VØYENENGA 59.9184, 10.4800 78 / 206
Brennejordet 33 1339 VØYENENGA 59.9182, 10.4793 78 / 204
Brennejordet 35 1339 VØYENENGA 59.9180, 10.4797 78 / 339
Brennejordet 37 1339 VØYENENGA 59.9179, 10.4794 78 / 86
Brennejordet 39 1339 VØYENENGA 59.9182, 10.4800 78 / 340
Brennejordet 41 1339 VØYENENGA 59.9180, 10.4802 78 / 355
Brennejordet 43 1339 VØYENENGA 59.9177, 10.4798 78 / 356
Brennejordet 45 1339 VØYENENGA 59.9175, 10.4795 78 / 357

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken