Friggs vei 2
1349 RYKKINN

Friggs vei 2, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Friggs vei 2, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 284 i 0219
  • Grunnkrins: 1925 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Friggs vei

Friggs vei er ein veg i Bærum kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Friggs vei 2 1349 RYKKINN 59.9277, 10.4684 76 / 284
Friggs vei 4 1349 RYKKINN 59.9279, 10.4691 76 / 64
Friggs vei 5 1349 RYKKINN 59.9270, 10.4694 93 / 293
Friggs vei 6 1349 RYKKINN 59.9276, 10.4690 76 / 159
Friggs vei 8 1349 RYKKINN 59.9276, 10.4697 93 / 320
Friggs vei 10 1349 RYKKINN 59.9279, 10.4698 93 / 319
Friggs vei 12 1349 RYKKINN 59.9277, 10.4703 93 / 322
Friggs vei 14A 1349 RYKKINN 59.9274, 10.4702 76 / 298
Friggs vei 14B 1349 RYKKINN 59.9274, 10.4706 76 / 68
Friggs vei 16 1349 RYKKINN 59.9274, 10.4714 93 / 324
Friggs vei 17 1349 RYKKINN 59.9276, 10.4728 93 / 274
Friggs vei 18 1349 RYKKINN 59.9277, 10.4713 93 / 323
Friggs vei 18B 1349 RYKKINN 59.9280, 10.4710 93 / 232
Friggs vei 20A 1349 RYKKINN 59.9278, 10.4720 93 / 670
Friggs vei 20B 1349 RYKKINN 59.9281, 10.4720 93 / 671
Friggs vei 21 1349 RYKKINN 59.9280, 10.4741 93 / 267
Friggs vei 22 1349 RYKKINN 59.9284, 10.4727 93 / 325
Friggs vei 23 1349 RYKKINN 59.9282, 10.4744 93 / 336
Friggs vei 24 1349 RYKKINN 59.9281, 10.4729 93 / 326
Friggs vei 25 1349 RYKKINN 59.9285, 10.4744 93 / 335
Friggs vei 26 1349 RYKKINN 59.9283, 10.4736 93 / 327
Friggs vei 27 1349 RYKKINN 59.9289, 10.4741 93 / 334
Friggs vei 28 1349 RYKKINN 59.9285, 10.4736 93 / 328
Friggs vei 29 1349 RYKKINN 59.9291, 10.4741 93 / 333
Friggs vei 30 1349 RYKKINN 59.9287, 10.4734 93 / 329
Friggs vei 31 1349 RYKKINN 59.9294, 10.4740 93 / 332
Friggs vei 32 1349 RYKKINN 59.9289, 10.4734 93 / 330
Friggs vei 34 1349 RYKKINN 59.9291, 10.4734 93 / 331

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken