Gyssestadveien 8
1341 SLEPENDEN

Gyssestadveien 8, 1341 SLEPENDEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gyssestadveien 8, 1341 SLEPENDEN:

  • Postnummer: 1341 SLEPENDEN
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 57 i 0219
  • Grunnkrins: 1506 JONG
  • Valkrins: 12 JONG
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Gyssestadveien

Gyssestadveien er ein veg i Bærum kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gyssestadveien 2 1341 SLEPENDEN 59.8809, 10.5057 53 / 164
Gyssestadveien 8 1341 SLEPENDEN 59.8802, 10.5065 53 / 57
Gyssestadveien 9 1341 SLEPENDEN 59.8801, 10.5063 53 / 30

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken