Leif Tronstads plass 4
1337 SANDVIKA

Leif Tronstads plass 4, 1337 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Leif Tronstads plass 4, 1337 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1337 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 217 i 0219
  • Grunnkrins: 1416 SANDVIKA-VALLER
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Leif Tronstads plass

Leif Tronstads plass er ein veg i Bærum kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Leif Tronstads plass 1 1337 SANDVIKA 59.8929, 10.5230 7 / 217
Leif Tronstads plass 2 1337 SANDVIKA 59.8932, 10.5235 7 / 217
Leif Tronstads plass 3 1337 SANDVIKA 59.8928, 10.5232 7 / 217
Leif Tronstads plass 4 1337 SANDVIKA 59.8930, 10.5235 7 / 217
Leif Tronstads plass 6 1337 SANDVIKA 59.8929, 10.5237 7 / 217
Leif Tronstads plass 7 1337 SANDVIKA 59.8932, 10.5243 7 / 218

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken