Norneveien 2
1349 RYKKINN

Norneveien 2, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Norneveien 2, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 93 / 799 i 0219
  • Grunnkrins: 1925 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Norneveien

Norneveien er ein veg i Bærum kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Norneveien 1 1349 RYKKINN 59.9249, 10.4692 76 / 143
Norneveien 2 1349 RYKKINN 59.9257, 10.4686 93 / 799
Norneveien 4 1349 RYKKINN 59.9257, 10.4691 93 / 208
Norneveien 5 1349 RYKKINN 59.9250, 10.4705 93 / 262
Norneveien 6 1349 RYKKINN 59.9253, 10.4691 76 / 55
Norneveien 7 1349 RYKKINN 59.9251, 10.4711 93 / 258
Norneveien 9A 1349 RYKKINN 59.9251, 10.4715 93 / 255
Norneveien 9B 1349 RYKKINN 59.9250, 10.4719 93 / 786
Norneveien 11 1349 RYKKINN 59.9252, 10.4726 93 / 249
Norneveien 12 1349 RYKKINN 59.9254, 10.4711 93 / 259
Norneveien 14 1349 RYKKINN 59.9254, 10.4715 93 / 254

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken