Folkvangveien 12
1348 RYKKINN

Folkvangveien 12, 1348 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Folkvangveien 12, 1348 RYKKINN:

  • Postnummer: 1348 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 93 / 187 i 0219
  • Grunnkrins: 1901 RYKKINN
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Folkvangveien

Folkvangveien er ein veg i Bærum kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Folkvangveien 12 1348 RYKKINN 59.9235, 10.4956 93 / 187
Folkvangveien 20 1348 RYKKINN 59.9256, 10.4958 93 / 784
Folkvangveien 22 1348 RYKKINN 59.9244, 10.4956 93 / 726

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken