Skytterdalen 17
1337 SANDVIKA

Skytterdalen 17, 1337 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skytterdalen 17, 1337 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1337 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 83 / 93 i 0219
  • Grunnkrins: 1409 SANDVIKA-VALLER
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Skytterdalen

Skytterdalen er ein veg i Bærum kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skytterdalen 1 1337 SANDVIKA 59.8957, 10.5223 83 / 38
Skytterdalen 2 1337 SANDVIKA 59.8962, 10.5220 83 / 45
Skytterdalen 3 1337 SANDVIKA 59.8959, 10.5229 83 / 192
Skytterdalen 4 1337 SANDVIKA 59.8964, 10.5226 83 / 188
Skytterdalen 5 1337 SANDVIKA 59.8963, 10.5232 83 / 103
Skytterdalen 6 1337 SANDVIKA 59.8967, 10.5230 83 / 91
Skytterdalen 7 1337 SANDVIKA 59.8961, 10.5243 83 / 59
Skytterdalen 8A 1337 SANDVIKA 59.8972, 10.5241 83 / 100
Skytterdalen 8B 1337 SANDVIKA 59.8970, 10.5238 83 / 100
Skytterdalen 10 1337 SANDVIKA 59.8972, 10.5233 83 / 119
Skytterdalen 11 1337 SANDVIKA 59.8971, 10.5252 83 / 196
Skytterdalen 12 1337 SANDVIKA 59.8975, 10.5243 83 / 110
Skytterdalen 12B 1337 SANDVIKA 59.8973, 10.5247 83 / 211
Skytterdalen 15 1337 SANDVIKA 59.8974, 10.5265 83 / 93
Skytterdalen 16 1337 SANDVIKA 59.8978, 10.5251 83 / 106
Skytterdalen 17 1337 SANDVIKA 59.8978, 10.5273 83 / 93
Skytterdalen 20A 1337 SANDVIKA 59.8979, 10.5262 83 / 111
Skytterdalen 20B 1337 SANDVIKA 59.8981, 10.5258 83 / 154
Skytterdalen 20C 1337 SANDVIKA 59.8981, 10.5259 83 / 155
Skytterdalen 20D 1337 SANDVIKA 59.8981, 10.5260 83 / 156
Skytterdalen 20E 1337 SANDVIKA 59.8982, 10.5261 83 / 157

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken