Haraldshaugen 12B
1339 VØYENENGA

Haraldshaugen 12B, 1339 VØYENENGA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haraldshaugen 12B, 1339 VØYENENGA:

  • Postnummer: 1339 VØYENENGA
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 370 i 0219
  • Grunnkrins: 2018 KIRKERUD-SOLLIHØGDA
  • Valkrins: 14 SKUI
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Haraldshaugen

Haraldshaugen er ein veg i Bærum kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haraldshaugen 1 1339 VØYENENGA 59.9033, 10.4690 47 / 357
Haraldshaugen 2 1339 VØYENENGA 59.9036, 10.4688 47 / 374
Haraldshaugen 3 1339 VØYENENGA 59.9033, 10.4694 47 / 358
Haraldshaugen 4 1339 VØYENENGA 59.9036, 10.4693 47 / 373
Haraldshaugen 8 1339 VØYENENGA 59.9040, 10.4696 47 / 372
Haraldshaugen 10 1339 VØYENENGA 59.9042, 10.4701 47 / 371
Haraldshaugen 12A 1339 VØYENENGA 59.9041, 10.4706 47 / 370
Haraldshaugen 12B 1339 VØYENENGA 59.9041, 10.4708 47 / 370
Haraldshaugen 14 1339 VØYENENGA 59.9039, 10.4699 47 / 369
Haraldshaugen 15 1339 VØYENENGA 59.9031, 10.4698 47 / 359
Haraldshaugen 17 1339 VØYENENGA 59.9030, 10.4701 47 / 360
Haraldshaugen 18 1339 VØYENENGA 59.9035, 10.4698 47 / 368
Haraldshaugen 19 1339 VØYENENGA 59.9031, 10.4703 47 / 361
Haraldshaugen 20 1339 VØYENENGA 59.9036, 10.4701 47 / 367
Haraldshaugen 21 1339 VØYENENGA 59.9034, 10.4702 47 / 362
Haraldshaugen 22 1339 VØYENENGA 59.9037, 10.4704 47 / 366
Haraldshaugen 23 1339 VØYENENGA 59.9035, 10.4706 47 / 363
Haraldshaugen 24 1339 VØYENENGA 59.9039, 10.4708 47 / 365
Haraldshaugen 25 1339 VØYENENGA 59.9036, 10.4709 47 / 364

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken