Maarveien 1B
1346 GJETTUM

Maarveien 1B, 1346 GJETTUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Maarveien 1B, 1346 GJETTUM:

  • Postnummer: 1346 GJETTUM
  • Gards-/bruksnummer: 81 / 81 i 0219
  • Grunnkrins: 1701 DØNSKI-RUD
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Maarveien

Maarveien er ein veg i Bærum kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Maarveien 1A 1346 GJETTUM 59.8997, 10.5006 81 / 81
Maarveien 1B 1346 GJETTUM 59.8996, 10.5006 81 / 81
Maarveien 1C 1346 GJETTUM 59.8996, 10.5005 81 / 81
Maarveien 1D 1346 GJETTUM 59.8995, 10.5004 81 / 81
Maarveien 1E 1346 GJETTUM 59.8994, 10.5004 81 / 81
Maarveien 1F 1346 GJETTUM 59.8993, 10.5005 81 / 81
Maarveien 1G 1346 GJETTUM 59.8994, 10.5006 81 / 81
Maarveien 1H 1346 GJETTUM 59.8994, 10.5006 81 / 81
Maarveien 1I 1346 GJETTUM 59.8995, 10.5006 81 / 81
Maarveien 1K 1346 GJETTUM 59.8996, 10.5007 81 / 81
Maarveien 1L 1346 GJETTUM 59.8996, 10.5008 81 / 81
Maarveien 1M 1346 GJETTUM 59.8996, 10.5009 81 / 81
Maarveien 2 1346 GJETTUM 59.8996, 10.5016 81 / 64
Maarveien 3 1346 GJETTUM 59.8995, 10.5011 81 / 89
Maarveien 4 1346 GJETTUM 59.8995, 10.5018 81 / 65
Maarveien 5 1346 GJETTUM 59.8993, 10.5013 81 / 63
Maarveien 6 1346 GJETTUM 59.8993, 10.5022 81 / 66
Maarveien 7 1346 GJETTUM 59.8990, 10.5015 81 / 62
Maarveien 8 1346 GJETTUM 59.8992, 10.5022 81 / 67
Maarveien 9 1346 GJETTUM 59.8987, 10.5018 81 / 80
Maarveien 10 1346 GJETTUM 59.8985, 10.5029 81 / 76
Maarveien 11 1346 GJETTUM 59.8985, 10.5022 81 / 79
Maarveien 13 1346 GJETTUM 59.8983, 10.5019 81 / 90
Maarveien 15 1346 GJETTUM 59.8983, 10.5021 81 / 86
Maarveien 17 1346 GJETTUM 59.8983, 10.5025 81 / 78

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken