Saubakken 19
1349 RYKKINN

Saubakken 19, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Saubakken 19, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 93 / 625 i 0219
  • Grunnkrins: 1923 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Saubakken

Saubakken er ein veg i Bærum kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Saubakken 2 1349 RYKKINN 59.9305, 10.4672 93 / 529
Saubakken 4 1349 RYKKINN 59.9305, 10.4671 93 / 530
Saubakken 6 1349 RYKKINN 59.9304, 10.4670 93 / 531
Saubakken 8 1349 RYKKINN 59.9304, 10.4669 93 / 532
Saubakken 10 1349 RYKKINN 59.9304, 10.4668 93 / 533
Saubakken 12 1349 RYKKINN 59.9304, 10.4668 93 / 534
Saubakken 14 1349 RYKKINN 59.9304, 10.4665 93 / 523
Saubakken 16 1349 RYKKINN 59.9304, 10.4664 93 / 524
Saubakken 18 1349 RYKKINN 59.9304, 10.4664 93 / 525
Saubakken 19 1349 RYKKINN 59.9307, 10.4668 93 / 625
Saubakken 20 1349 RYKKINN 59.9304, 10.4663 93 / 526
Saubakken 22 1349 RYKKINN 59.9304, 10.4662 93 / 527
Saubakken 24 1349 RYKKINN 59.9303, 10.4661 93 / 528

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken