Økrigata 19
1340 SKUI

Økrigata 19, 1340 SKUI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Økrigata 19, 1340 SKUI:

  • Postnummer: 1340 SKUI
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 183 i 0219
  • Grunnkrins: 1935 RYKKINN
  • Valkrins: 14 SKUI
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Økrigata

Økrigata er ei gate i Bærum kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 44.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Økrigata 5 1340 SKUI 59.9241, 10.4676 76 / 87
Økrigata 7 1340 SKUI 59.9241, 10.4674 76 / 87
Økrigata 8 1340 SKUI 59.9235, 10.4666 77 / 10
Økrigata 9 1340 SKUI 59.9241, 10.4669 76 / 28
Økrigata 15 1340 SKUI 59.9244, 10.4646 77 / 182
Økrigata 17 1340 SKUI 59.9243, 10.4647 77 / 182
Økrigata 19 1340 SKUI 59.9241, 10.4648 77 / 183
Økrigata 24 1340 SKUI 59.9217, 10.4646 77 / 78
Økrigata 26 1340 SKUI 59.9215, 10.4644 77 / 318
Økrigata 28 1340 SKUI 59.9212, 10.4652 77 / 343
Økrigata 34 1340 SKUI 59.9206, 10.4642 77 / 76
Økrigata 36 1340 SKUI 59.9207, 10.4636 77 / 100
Økrigata 38 1340 SKUI 59.9203, 10.4635 77 / 74
Økrigata 38B 1340 SKUI 59.9203, 10.4639 77 / 240
Økrigata 40 1340 SKUI 59.9201, 10.4633 77 / 163
Økrigata 44 1340 SKUI 59.9200, 10.4633 77 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken