Rudskroken 3B
1346 GJETTUM

Rudskroken 3B, 1346 GJETTUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rudskroken 3B, 1346 GJETTUM:

  • Postnummer: 1346 GJETTUM
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 508 i 0219
  • Grunnkrins: 1711 DØNSKI-RUD
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Rudskroken

Rudskroken er ein veg i Bærum kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rudskroken 1 1346 GJETTUM 59.9044, 10.5078 86 / 481
Rudskroken 3A 1346 GJETTUM 59.9044, 10.5080 86 / 508
Rudskroken 3B 1346 GJETTUM 59.9045, 10.5079 86 / 508
Rudskroken 5 1346 GJETTUM 59.9047, 10.5078 86 / 188
Rudskroken 7 1346 GJETTUM 59.9048, 10.5079 86 / 495
Rudskroken 9 1346 GJETTUM 59.9050, 10.5076 86 / 19
Rudskroken 11 1346 GJETTUM 59.9053, 10.5074 86 / 471
Rudskroken 13 1346 GJETTUM 59.9053, 10.5079 86 / 674

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken