Sleipners vei 7
1349 RYKKINN

Sleipners vei 7, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sleipners vei 7, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 93 / 83 i 0219
  • Grunnkrins: 1926 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Sleipners vei

Sleipners vei er ein veg i Bærum kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sleipners vei 1 1349 RYKKINN 59.9255, 10.4801 93 / 224
Sleipners vei 2 1349 RYKKINN 59.9252, 10.4809 93 / 221
Sleipners vei 3A 1349 RYKKINN 59.9251, 10.4800 93 / 43
Sleipners vei 3B 1349 RYKKINN 59.9250, 10.4800 93 / 806
Sleipners vei 4 1349 RYKKINN 59.9250, 10.4813 93 / 222
Sleipners vei 5 1349 RYKKINN 59.9247, 10.4799 93 / 83
Sleipners vei 6 1349 RYKKINN 59.9249, 10.4807 93 / 220
Sleipners vei 7 1349 RYKKINN 59.9247, 10.4797 93 / 83
Sleipners vei 8 1349 RYKKINN 59.9246, 10.4814 93 / 223
Sleipners vei 9 1349 RYKKINN 59.9246, 10.4798 93 / 798
Sleipners vei 10 1349 RYKKINN 59.9245, 10.4811 93 / 57
Sleipners vei 12 1349 RYKKINN 59.9245, 10.4807 93 / 706
Sleipners vei 13 1349 RYKKINN 59.9242, 10.4802 93 / 175
Sleipners vei 14 1349 RYKKINN 59.9243, 10.4809 93 / 673
Sleipners vei 16 1349 RYKKINN 59.9243, 10.4815 93 / 41
Sleipners vei 18 1349 RYKKINN 59.9242, 10.4813 93 / 41
Sleipners vei 19 1349 RYKKINN 59.9239, 10.4803 93 / 27
Sleipners vei 20 1349 RYKKINN 59.9239, 10.4812 93 / 35
Sleipners vei 22 1349 RYKKINN 59.9238, 10.4811 93 / 796
Sleipners vei 24 1349 RYKKINN 59.9237, 10.4810 93 / 177

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken