Hammerbakken 1
1352 KOLSÅS

Hammerbakken 1, 1352 KOLSÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hammerbakken 1, 1352 KOLSÅS:

  • Postnummer: 1352 KOLSÅS
  • Gards-/bruksnummer: 91 / 671 i 0219
  • Grunnkrins: 1821 KOLSÅS
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Hammerbakken

Hammerbakken er ein veg i Bærum kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hammerbakken 1 1352 KOLSÅS 59.9266, 10.4983 91 / 671
Hammerbakken 2 1352 KOLSÅS 59.9267, 10.4979 91 / 181
Hammerbakken 3 1352 KOLSÅS 59.9268, 10.4991 91 / 660
Hammerbakken 9 1352 KOLSÅS 59.9272, 10.4988 91 / 174
Hammerbakken 11 1352 KOLSÅS 59.9274, 10.4984 91 / 676
Hammerbakken 13 1352 KOLSÅS 59.9273, 10.4984 91 / 676
Hammerbakken 14 1352 KOLSÅS 59.9274, 10.4978 91 / 41
Hammerbakken 15 1352 KOLSÅS 59.9274, 10.4990 91 / 674
Hammerbakken 17 1352 KOLSÅS 59.9276, 10.4988 91 / 673
Hammerbakken 19 1352 KOLSÅS 59.9277, 10.4983 91 / 675
Hammerbakken 20 1352 KOLSÅS 59.9275, 10.4970 91 / 16
Hammerbakken 21 1352 KOLSÅS 59.9281, 10.4982 91 / 529
Hammerbakken 22 1352 KOLSÅS 59.9281, 10.4977 91 / 243
Hammerbakken 23 1352 KOLSÅS 59.9284, 10.4983 91 / 530
Hammerbakken 25 1352 KOLSÅS 59.9286, 10.4982 91 / 531
Hammerbakken 30 1352 KOLSÅS 59.9288, 10.4986 91 / 532
Hammerbakken 32 1352 KOLSÅS 59.9289, 10.4990 91 / 533
Hammerbakken 34 1352 KOLSÅS 59.9287, 10.4990 91 / 534
Hammerbakken 36 1352 KOLSÅS 59.9285, 10.4991 91 / 535
Hammerbakken 38 1352 KOLSÅS 59.9282, 10.4988 91 / 536
Hammerbakken 40 1352 KOLSÅS 59.9281, 10.4991 91 / 539

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken