Engertunet 1A
1365 BLOMMENHOLM

Engertunet 1A, 1365 BLOMMENHOLM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Engertunet 1A, 1365 BLOMMENHOLM:

  • Postnummer: 1365 BLOMMENHOLM
  • Gards-/bruksnummer: 8 / 1487 i 0219
  • Grunnkrins: 1107 LØKEBERG-BLOMMENHOLM
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060101 Høvik
  • Tettstad: Oslo

Engertunet

Engertunet er ein veg i Bærum kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Engertunet 1A 1365 BLOMMENHOLM 59.9001, 10.5440 8 / 1487
Engertunet 1B 1365 BLOMMENHOLM 59.9001, 10.5439 8 / 1487
Engertunet 3 1365 BLOMMENHOLM 59.9000, 10.5438 8 / 234
Engertunet 5A 1365 BLOMMENHOLM 59.8999, 10.5432 8 / 249
Engertunet 5B 1365 BLOMMENHOLM 59.8998, 10.5428 8 / 1465
Engertunet 7 1365 BLOMMENHOLM 59.8998, 10.5426 8 / 242
Engertunet 9 1365 BLOMMENHOLM 59.8999, 10.5423 8 / 1770
Engertunet 10 1365 BLOMMENHOLM 59.8996, 10.5432 9 / 837

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken