Stigerbakken 10
1348 RYKKINN

Stigerbakken 10, 1348 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stigerbakken 10, 1348 RYKKINN:

  • Postnummer: 1348 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 93 / 787 i 0219
  • Grunnkrins: 1902 RYKKINN
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Stigerbakken

Stigerbakken er ein veg i Bærum kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stigerbakken 5 1348 RYKKINN 59.9230, 10.4899 93 / 643
Stigerbakken 7 1348 RYKKINN 59.9232, 10.4898 93 / 643
Stigerbakken 8 1348 RYKKINN 59.9227, 10.4893 93 / 787
Stigerbakken 9 1348 RYKKINN 59.9234, 10.4897 93 / 643
Stigerbakken 10 1348 RYKKINN 59.9228, 10.4892 93 / 787
Stigerbakken 11 1348 RYKKINN 59.9236, 10.4895 93 / 643
Stigerbakken 13 1348 RYKKINN 59.9237, 10.4896 93 / 643
Stigerbakken 15 1348 RYKKINN 59.9240, 10.4897 93 / 643
Stigerbakken 17 1348 RYKKINN 59.9241, 10.4898 93 / 643

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken