Baker Østbys vei 14
1351 RUD

Baker Østbys vei 14, 1351 RUD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Baker Østbys vei 14, 1351 RUD:

  • Postnummer: 1351 RUD
  • Gards-/bruksnummer: 80 / 49 i 0219
  • Grunnkrins: 1714 DØNSKI-RUD
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Baker Østbys vei

Baker Østbys vei er ein veg i Bærum kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Baker Østbys vei 1 1351 RUD 59.9076, 10.4981 80 / 37
Baker Østbys vei 3 1351 RUD 59.9078, 10.4987 80 / 37
Baker Østbys vei 4 1351 RUD 59.9074, 10.5013 80 / 85
Baker Østbys vei 5 1351 RUD 59.9074, 10.4995 80 / 47
Baker Østbys vei 7 1351 RUD 59.9072, 10.4998 80 / 47
Baker Østbys vei 8 1351 RUD 59.9067, 10.5010 80 / 36
Baker Østbys vei 9 1351 RUD 59.9070, 10.5001 80 / 47
Baker Østbys vei 10 1351 RUD 59.9064, 10.5002 80 / 36
Baker Østbys vei 11 1351 RUD 59.9068, 10.4990 80 / 47
Baker Østbys vei 12 1351 RUD 59.9062, 10.5004 80 / 36
Baker Østbys vei 13 1351 RUD 59.9071, 10.4987 80 / 47
Baker Østbys vei 14 1351 RUD 59.9063, 10.4994 80 / 49
Baker Østbys vei 15 1351 RUD 59.9067, 10.4981 80 / 48
Baker Østbys vei 16 1351 RUD 59.9060, 10.4997 80 / 49
Baker Østbys vei 17 1351 RUD 59.9067, 10.4985 80 / 48
Baker Østbys vei 19 1351 RUD 59.9065, 10.4985 80 / 48
Baker Østbys vei 20 1351 RUD 59.9056, 10.4985 80 / 49
Baker Østbys vei 21 1351 RUD 59.9066, 10.4979 80 / 48
Baker Østbys vei 22 1351 RUD 59.9058, 10.4989 80 / 49
Baker Østbys vei 24 1351 RUD 59.9057, 10.4993 80 / 49
Baker Østbys vei 26 1351 RUD 59.9055, 10.4989 80 / 49

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken