Vøyenengtunet 6
1339 VØYENENGA

Vøyenengtunet 6, 1339 VØYENENGA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vøyenengtunet 6, 1339 VØYENENGA:

  • Postnummer: 1339 VØYENENGA
  • Gards-/bruksnummer: 78 / 10 i 0219
  • Grunnkrins: 2001 KIRKERUD-SOLLIHØGDA
  • Valkrins: 14 SKUI
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Vøyenengtunet

Vøyenengtunet er ein veg i Bærum kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vøyenengtunet 2 1339 VØYENENGA 59.9084, 10.4755 78 / 10
Vøyenengtunet 4 1339 VØYENENGA 59.9085, 10.4754 78 / 10
Vøyenengtunet 5 1339 VØYENENGA 59.9080, 10.4766 78 / 266
Vøyenengtunet 6 1339 VØYENENGA 59.9085, 10.4755 78 / 10
Vøyenengtunet 7 1339 VØYENENGA 59.9081, 10.4766 78 / 266
Vøyenengtunet 8 1339 VØYENENGA 59.9085, 10.4757 78 / 396
Vøyenengtunet 9 1339 VØYENENGA 59.9083, 10.4767 78 / 266
Vøyenengtunet 10 1339 VØYENENGA 59.9084, 10.4760 78 / 396
Vøyenengtunet 11 1339 VØYENENGA 59.9083, 10.4770 78 / 266
Vøyenengtunet 12 1339 VØYENENGA 59.9086, 10.4767 78 / 381
Vøyenengtunet 14 1339 VØYENENGA 59.9086, 10.4768 78 / 381
Vøyenengtunet 16 1339 VØYENENGA 59.9087, 10.4776 78 / 381
Vøyenengtunet 18 1339 VØYENENGA 59.9091, 10.4782 78 / 381
Vøyenengtunet 20 1339 VØYENENGA 59.9091, 10.4768 78 / 381

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken