Hauger skolevei 29
1351 RUD

Hauger skolevei 29, 1351 RUD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hauger skolevei 29, 1351 RUD:

  • Postnummer: 1351 RUD
  • Gards-/bruksnummer: 80 / 85 i 0219
  • Grunnkrins: 1714 DØNSKI-RUD
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Hauger skolevei

Hauger skolevei er ein veg i Bærum kommune med 42 ulike adresser.
Husnummer frå 15 til 76.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hauger skolevei 15 1351 RUD 59.9081, 10.5004 80 / 85
Hauger skolevei 17 1351 RUD 59.9082, 10.5005 80 / 85
Hauger skolevei 19 1351 RUD 59.9090, 10.5025 80 / 85
Hauger skolevei 21 1351 RUD 59.9092, 10.5031 80 / 85
Hauger skolevei 23 1351 RUD 59.9092, 10.5029 80 / 85
Hauger skolevei 25 1351 RUD 59.9080, 10.5012 80 / 85
Hauger skolevei 29 1351 RUD 59.9078, 10.5025 80 / 85
Hauger skolevei 36 1351 RUD 59.9089, 10.4998 80 / 1
Hauger skolevei 37 1351 RUD 59.9072, 10.5021 80 / 85
Hauger skolevei 38 1351 RUD 59.9102, 10.5016 80 / 1
Hauger skolevei 40 1351 RUD 59.9102, 10.5022 89 / 296
Hauger skolevei 43 1351 RUD 59.9095, 10.5041 80 / 85
Hauger skolevei 45 1351 RUD 59.9094, 10.5034 80 / 85
Hauger skolevei 46 1351 RUD 59.9107, 10.5044 89 / 310
Hauger skolevei 47 1351 RUD 59.9091, 10.5054 89 / 531
Hauger skolevei 48A 1351 RUD 59.9107, 10.5044 89 / 310
Hauger skolevei 48B 1351 RUD 59.9107, 10.5045 89 / 310
Hauger skolevei 50 1351 RUD 59.9111, 10.5047 89 / 310
Hauger skolevei 52A 1351 RUD 59.9111, 10.5048 89 / 310
Hauger skolevei 52B 1351 RUD 59.9112, 10.5049 89 / 310
Hauger skolevei 52C 1351 RUD 59.9112, 10.5050 89 / 310
Hauger skolevei 54A 1351 RUD 59.9113, 10.5050 89 / 310
Hauger skolevei 54B 1351 RUD 59.9113, 10.5051 89 / 310
Hauger skolevei 55 1351 RUD 59.9102, 10.5065 89 / 296
Hauger skolevei 56 1351 RUD 59.9115, 10.5050 89 / 310
Hauger skolevei 58A 1351 RUD 59.9109, 10.5040 89 / 310
Hauger skolevei 58B 1351 RUD 59.9109, 10.5041 89 / 310
Hauger skolevei 60 1351 RUD 59.9109, 10.5042 89 / 310
Hauger skolevei 62 1351 RUD 59.9110, 10.5042 89 / 310
Hauger skolevei 64A 1351 RUD 59.9110, 10.5041 89 / 310
Hauger skolevei 64B 1351 RUD 59.9111, 10.5042 89 / 310
Hauger skolevei 64C 1351 RUD 59.9111, 10.5042 89 / 310
Hauger skolevei 66 1351 RUD 59.9111, 10.5043 89 / 310
Hauger skolevei 68A 1351 RUD 59.9112, 10.5043 89 / 310
Hauger skolevei 68B 1351 RUD 59.9112, 10.5042 89 / 310
Hauger skolevei 68C 1351 RUD 59.9113, 10.5043 89 / 310
Hauger skolevei 70 1351 RUD 59.9112, 10.5044 89 / 310
Hauger skolevei 72A 1351 RUD 59.9113, 10.5044 89 / 310
Hauger skolevei 72B 1351 RUD 59.9114, 10.5043 89 / 310
Hauger skolevei 72C 1351 RUD 59.9115, 10.5044 89 / 310
Hauger skolevei 74 1351 RUD 59.9114, 10.5045 89 / 310
Hauger skolevei 76 1351 RUD 59.9118, 10.5052 89 / 533

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken