Evjehøgda 8
1346 GJETTUM

Evjehøgda 8, 1346 GJETTUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Evjehøgda 8, 1346 GJETTUM:

  • Postnummer: 1346 GJETTUM
  • Gards-/bruksnummer: 84 / 310 i 0219
  • Grunnkrins: 1701 DØNSKI-RUD
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Evjehøgda

Evjehøgda er ein veg i Bærum kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Evjehøgda 2 1346 GJETTUM 59.9005, 10.5157 84 / 313
Evjehøgda 3 1346 GJETTUM 59.9000, 10.5159 84 / 61
Evjehøgda 4 1346 GJETTUM 59.9006, 10.5158 84 / 313
Evjehøgda 5A 1346 GJETTUM 59.9004, 10.5159 84 / 58
Evjehøgda 5B 1346 GJETTUM 59.9003, 10.5162 84 / 58
Evjehøgda 6 1346 GJETTUM 59.9008, 10.5158 84 / 311
Evjehøgda 7 1346 GJETTUM 59.9007, 10.5167 84 / 59
Evjehøgda 8 1346 GJETTUM 59.9009, 10.5164 84 / 310
Evjehøgda 9 1346 GJETTUM 59.9008, 10.5173 84 / 246
Evjehøgda 11 1346 GJETTUM 59.9008, 10.5178 84 / 245
Evjehøgda 13 1346 GJETTUM 59.9009, 10.5177 84 / 244
Evjehøgda 15 1346 GJETTUM 59.9011, 10.5176 84 / 243
Evjehøgda 17 1346 GJETTUM 59.9012, 10.5173 84 / 19
Evjehøgda 19 1346 GJETTUM 59.9010, 10.5171 84 / 205

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken