Gamle Jarenvei 127
1340 SKUI

Gamle Jarenvei 127, 1340 SKUI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamle Jarenvei 127, 1340 SKUI:

  • Postnummer: 1340 SKUI
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 14 i 0219
  • Grunnkrins: 2015 KIRKERUD-SOLLIHØGDA
  • Valkrins: 14 SKUI
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad:

Gamle Jarenvei

Gamle Jarenvei er ein veg i Bærum kommune med 45 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 220.

Adressene i Gamle Jarenvei høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamle Jarenvei 9 1339 VØYENENGA 59.9053, 10.4630 62 / 2
Gamle Jarenvei 38 1339 VØYENENGA 59.9053, 10.4590 62 / 5
Gamle Jarenvei 45 1339 VØYENENGA 59.9074, 10.4629 63 / 26
Gamle Jarenvei 55 1339 VØYENENGA 59.9097, 10.4602 62 / 4
Gamle Jarenvei 56 1339 VØYENENGA 59.9104, 10.4598 62 / 1
Gamle Jarenvei 58 1339 VØYENENGA 59.9107, 10.4595 62 / 16
Gamle Jarenvei 59 1339 VØYENENGA 59.9105, 10.4601 62 / 3
Gamle Jarenvei 60A 1339 VØYENENGA 59.9113, 10.4590 62 / 11
Gamle Jarenvei 60B 1339 VØYENENGA 59.9111, 10.4593 62 / 11
Gamle Jarenvei 62 1339 VØYENENGA 59.9076, 10.4576 62 / 9
Gamle Jarenvei 64 1339 VØYENENGA 59.9075, 10.4569 62 / 9
Gamle Jarenvei 67 1339 VØYENENGA 59.9118, 10.4588 62 / 15
Gamle Jarenvei 68 1339 VØYENENGA 59.9117, 10.4587 62 / 10
Gamle Jarenvei 70 1339 VØYENENGA 59.9119, 10.4583 63 / 2
Gamle Jarenvei 77 1339 VØYENENGA 59.9136, 10.4588 63 / 1
Gamle Jarenvei 81 1339 VØYENENGA 59.9139, 10.4566 64 / 155
Gamle Jarenvei 82 1339 VØYENENGA 59.9138, 10.4561 64 / 49
Gamle Jarenvei 83 1339 VØYENENGA 59.9142, 10.4561 64 / 94
Gamle Jarenvei 84 1339 VØYENENGA 59.9141, 10.4557 64 / 94
Gamle Jarenvei 85 1339 VØYENENGA 59.9146, 10.4557 64 / 153
Gamle Jarenvei 88 1339 VØYENENGA 59.9148, 10.4546 64 / 153
Gamle Jarenvei 90 1339 VØYENENGA 59.9153, 10.4543 64 / 3
Gamle Jarenvei 92 1339 VØYENENGA 59.9153, 10.4554 64 / 161
Gamle Jarenvei 94 1339 VØYENENGA 59.9156, 10.4552 64 / 161
Gamle Jarenvei 105 1340 SKUI 59.9180, 10.4554 65 / 1
Gamle Jarenvei 115 1340 SKUI 59.9196, 10.4535 66 / 428
Gamle Jarenvei 119 1340 SKUI 59.9201, 10.4530 66 / 14
Gamle Jarenvei 121 1340 SKUI 59.9199, 10.4529 66 / 14
Gamle Jarenvei 123 1340 SKUI 59.9199, 10.4527 66 / 14
Gamle Jarenvei 125 1340 SKUI 59.9198, 10.4525 66 / 14
Gamle Jarenvei 127 1340 SKUI 59.9200, 10.4523 66 / 14
Gamle Jarenvei 129 1340 SKUI 59.9201, 10.4524 66 / 14
Gamle Jarenvei 135 1340 SKUI 59.9222, 10.4495 66 / 1
Gamle Jarenvei 138 1340 SKUI 59.9220, 10.4481 66 / 18
Gamle Jarenvei 140 1340 SKUI 59.9219, 10.4479 66 / 18
Gamle Jarenvei 144 1340 SKUI 59.9221, 10.4466 66 / 18
Gamle Jarenvei 151 1340 SKUI 59.9227, 10.4446 66 / 125
Gamle Jarenvei 153 1340 SKUI 59.9226, 10.4441 66 / 125
Gamle Jarenvei 154 1340 SKUI 59.9223, 10.4440 66 / 18
Gamle Jarenvei 202 1340 SKUI 59.9271, 10.4392 66 / 251
Gamle Jarenvei 204 1340 SKUI 59.9274, 10.4389 66 / 298
Gamle Jarenvei 208 1340 SKUI 59.9276, 10.4389 66 / 6
Gamle Jarenvei 211 1340 SKUI 59.9281, 10.4378 66 / 255
Gamle Jarenvei 214 1340 SKUI 59.9287, 10.4369 66 / 439
Gamle Jarenvei 220 1340 SKUI 59.9289, 10.4369 66 / 89

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken