Heggelikroken 14
1352 KOLSÅS

Heggelikroken 14, 1352 KOLSÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Heggelikroken 14, 1352 KOLSÅS:

  • Postnummer: 1352 KOLSÅS
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 725 i 0219
  • Grunnkrins: 1813 KOLSÅS
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Heggelikroken

Heggelikroken er ein veg i Bærum kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Heggelikroken 2 1352 KOLSÅS 59.9105, 10.5174 86 / 732
Heggelikroken 4 1352 KOLSÅS 59.9105, 10.5171 86 / 731
Heggelikroken 6 1352 KOLSÅS 59.9105, 10.5167 86 / 730
Heggelikroken 8 1352 KOLSÅS 59.9105, 10.5164 86 / 729
Heggelikroken 10 1352 KOLSÅS 59.9108, 10.5171 86 / 723
Heggelikroken 12 1352 KOLSÅS 59.9108, 10.5174 86 / 724
Heggelikroken 14 1352 KOLSÅS 59.9108, 10.5178 86 / 725
Heggelikroken 15 1352 KOLSÅS 59.9108, 10.5195 86 / 672
Heggelikroken 16 1352 KOLSÅS 59.9108, 10.5181 86 / 726
Heggelikroken 17 1352 KOLSÅS 59.9109, 10.5200 86 / 671
Heggelikroken 18 1352 KOLSÅS 59.9109, 10.5188 86 / 727
Heggelikroken 19 1352 KOLSÅS 59.9111, 10.5203 86 / 673
Heggelikroken 20 1352 KOLSÅS 59.9110, 10.5192 86 / 728
Heggelikroken 22 1352 KOLSÅS 59.9112, 10.5199 86 / 655
Heggelikroken 24 1352 KOLSÅS 59.9113, 10.5204 86 / 656

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken