Frogner-Tandbergveien 22
1340 SKUI

Frogner-Tandbergveien 22, 1340 SKUI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Frogner-Tandbergveien 22, 1340 SKUI:

  • Postnummer: 1340 SKUI
  • Gards-/bruksnummer: 74 / 58 i 0219
  • Grunnkrins: 2014 KIRKERUD-SOLLIHØGDA
  • Valkrins: 14 SKUI
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Frogner-Tandbergveien

Frogner-Tandbergveien er ein veg i Bærum kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 81.

Adressene i Frogner-Tandbergveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Frogner-Tandbergveien 12 1340 SKUI 59.9270, 10.4562 73 / 3
Frogner-Tandbergveien 14 1340 SKUI 59.9270, 10.4565 73 / 3
Frogner-Tandbergveien 16 1340 SKUI 59.9268, 10.4576 73 / 3
Frogner-Tandbergveien 18 1340 SKUI 59.9265, 10.4577 73 / 3
Frogner-Tandbergveien 20 1340 SKUI 59.9266, 10.4584 74 / 1
Frogner-Tandbergveien 22 1340 SKUI 59.9273, 10.4595 74 / 58
Frogner-Tandbergveien 46 1340 SKUI 59.9308, 10.4586 74 / 10
Frogner-Tandbergveien 52 1340 SKUI 59.9316, 10.4581 72 / 8
Frogner-Tandbergveien 58 1340 SKUI 59.9338, 10.4572 72 / 1
Frogner-Tandbergveien 60 1340 SKUI 59.9337, 10.4569 72 / 1
Frogner-Tandbergveien 62 1340 SKUI 59.9345, 10.4578 72 / 1
Frogner-Tandbergveien 69 1340 SKUI 59.9355, 10.4561 72 / 1
Frogner-Tandbergveien 75 1349 RYKKINN 59.9365, 10.4575 72 / 1
Frogner-Tandbergveien 81 1349 RYKKINN 59.9369, 10.4560 72 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken