Vangkroken 10A
1351 RUD

Vangkroken 10A, 1351 RUD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vangkroken 10A, 1351 RUD:

  • Postnummer: 1351 RUD
  • Gards-/bruksnummer: 78 / 192 i 0219
  • Grunnkrins: 1714 DØNSKI-RUD
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Vangkroken

Vangkroken er ein veg i Bærum kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 20.

Adressene i Vangkroken høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vangkroken 2 1351 RUD 59.9106, 10.4929 80 / 150
Vangkroken 3 1351 RUD 59.9111, 10.4913 78 / 388
Vangkroken 4 1351 RUD 59.9106, 10.4921 80 / 150
Vangkroken 5 1351 RUD 59.9110, 10.4907 78 / 47
Vangkroken 6 1351 RUD 59.9106, 10.4912 78 / 92
Vangkroken 7 1351 RUD 59.9107, 10.4901 78 / 104
Vangkroken 8 1351 RUD 59.9104, 10.4904 78 / 121
Vangkroken 9 1351 RUD 59.9112, 10.4900 78 / 375
Vangkroken 10A 1351 RUD 59.9102, 10.4899 78 / 192
Vangkroken 10B 1351 RUD 59.9102, 10.4898 78 / 192
Vangkroken 12A 1339 VØYENENGA 59.9090, 10.4871 78 / 261
Vangkroken 12B 1339 VØYENENGA 59.9092, 10.4874 78 / 212
Vangkroken 12C 1339 VØYENENGA 59.9097, 10.4879 78 / 199
Vangkroken 12D 1339 VØYENENGA 59.9098, 10.4879 78 / 199
Vangkroken 14A 1339 VØYENENGA 59.9101, 10.4880 78 / 120
Vangkroken 14B 1339 VØYENENGA 59.9103, 10.4882 78 / 338
Vangkroken 16 1339 VØYENENGA 59.9108, 10.4862 78 / 1
Vangkroken 18 1339 VØYENENGA 59.9100, 10.4856 78 / 1
Vangkroken 20 1339 VØYENENGA 59.9092, 10.4854 78 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken