Sopelimkroken 28
1341 SLEPENDEN

Sopelimkroken 28, 1341 SLEPENDEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sopelimkroken 28, 1341 SLEPENDEN:

  • Postnummer: 1341 SLEPENDEN
  • Gards-/bruksnummer: 59 / 1 i 0219
  • Grunnkrins: 1617 SLEPENDEN-TANUM
  • Valkrins: 13 TANUM
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad:

Sopelimkroken

Sopelimkroken er ein veg i Bærum kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 65.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sopelimkroken 7 1341 SLEPENDEN 59.8869, 10.4663 59 / 10
Sopelimkroken 9 1341 SLEPENDEN 59.8868, 10.4668 59 / 10
Sopelimkroken 11 1341 SLEPENDEN 59.8873, 10.4665 59 / 10
Sopelimkroken 13 1341 SLEPENDEN 59.8877, 10.4663 59 / 10
Sopelimkroken 14 1341 SLEPENDEN 59.8884, 10.4646 59 / 10
Sopelimkroken 26 1341 SLEPENDEN 59.8913, 10.4637 59 / 1
Sopelimkroken 28 1341 SLEPENDEN 59.8912, 10.4633 59 / 1
Sopelimkroken 30 1341 SLEPENDEN 59.8912, 10.4636 59 / 1
Sopelimkroken 45 1341 SLEPENDEN 59.8944, 10.4595 60 / 1
Sopelimkroken 47 1341 SLEPENDEN 59.8942, 10.4594 60 / 6
Sopelimkroken 49 1341 SLEPENDEN 59.8961, 10.4637 60 / 6
Sopelimkroken 51 1341 SLEPENDEN 59.8948, 10.4582 60 / 6
Sopelimkroken 53 1341 SLEPENDEN 59.8943, 10.4581 60 / 6
Sopelimkroken 55 1341 SLEPENDEN 59.8940, 10.4585 60 / 6
Sopelimkroken 57 1341 SLEPENDEN 59.8942, 10.4564 60 / 6
Sopelimkroken 63 1341 SLEPENDEN 59.8953, 10.4532 60 / 6
Sopelimkroken 65 1341 SLEPENDEN 59.8956, 10.4512 60 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken