Trulsrudkollen 2
1350 LOMMEDALEN

Trulsrudkollen 2, 1350 LOMMEDALEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Trulsrudkollen 2, 1350 LOMMEDALEN:

  • Postnummer: 1350 LOMMEDALEN
  • Gards-/bruksnummer: 99 / 46 i 0219
  • Grunnkrins: 2211 LOMMEDALEN
  • Valkrins: 18 Lommedalen
  • Kyrkjesogn: 1060701 Lommedalen
  • Tettstad:

Trulsrudkollen

Trulsrudkollen er ein veg i Bærum kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Trulsrudkollen 2 1350 LOMMEDALEN 59.9490, 10.4656 99 / 46
Trulsrudkollen 6 1350 LOMMEDALEN 59.9503, 10.4654 99 / 42
Trulsrudkollen 8 1350 LOMMEDALEN 59.9510, 10.4653 99 / 44
Trulsrudkollen 10 1350 LOMMEDALEN 59.9521, 10.4652 99 / 45

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken