Skriverveien 8A
1346 GJETTUM

Skriverveien 8A, 1346 GJETTUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skriverveien 8A, 1346 GJETTUM:

  • Postnummer: 1346 GJETTUM
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 191 i 0219
  • Grunnkrins: 1404 SANDVIKA-VALLER
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Skriverveien

Skriverveien er ein veg i Bærum kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skriverveien 4 1346 GJETTUM 59.9052, 10.5295 6 / 189
Skriverveien 6 1346 GJETTUM 59.9052, 10.5290 6 / 190
Skriverveien 8A 1346 GJETTUM 59.9051, 10.5283 6 / 191
Skriverveien 8B 1346 GJETTUM 59.9051, 10.5284 6 / 191
Skriverveien 9 1346 GJETTUM 59.9054, 10.5287 6 / 193
Skriverveien 10A 1346 GJETTUM 59.9046, 10.5277 6 / 420
Skriverveien 10B 1346 GJETTUM 59.9048, 10.5280 6 / 192
Skriverveien 11 1346 GJETTUM 59.9053, 10.5280 6 / 194
Skriverveien 12 1346 GJETTUM 59.9046, 10.5273 6 / 198
Skriverveien 13 1346 GJETTUM 59.9051, 10.5275 6 / 195
Skriverveien 14 1346 GJETTUM 59.9044, 10.5270 6 / 313
Skriverveien 15 1346 GJETTUM 59.9050, 10.5270 6 / 196
Skriverveien 16 1346 GJETTUM 59.9043, 10.5266 6 / 286
Skriverveien 17 1346 GJETTUM 59.9049, 10.5265 6 / 197
Skriverveien 17B 1346 GJETTUM 59.9048, 10.5265 6 / 220
Skriverveien 18 1346 GJETTUM 59.9042, 10.5262 6 / 285
Skriverveien 19 1346 GJETTUM 59.9047, 10.5261 6 / 297
Skriverveien 20 1346 GJETTUM 59.9040, 10.5258 6 / 284
Skriverveien 21 1346 GJETTUM 59.9043, 10.5258 6 / 296
Skriverveien 22 1346 GJETTUM 59.9038, 10.5254 6 / 283

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken