Lindelia 45
1346 GJETTUM

Lindelia 45, 1346 GJETTUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lindelia 45, 1346 GJETTUM:

  • Postnummer: 1346 GJETTUM
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 133 i 0219
  • Grunnkrins: 1401 SANDVIKA-VALLER
  • Valkrins: 10 LØKEBERG
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Lindelia

Lindelia er ein veg i Bærum kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 51.

Adressene i Lindelia høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lindelia 9 1338 SANDVIKA 59.9030, 10.5301 6 / 354
Lindelia 10 1338 SANDVIKA 59.9033, 10.5290 6 / 154
Lindelia 11 1338 SANDVIKA 59.9033, 10.5307 6 / 354
Lindelia 12 1338 SANDVIKA 59.9033, 10.5289 6 / 412
Lindelia 15 1338 SANDVIKA 59.9037, 10.5324 5 / 23
Lindelia 18 1338 SANDVIKA 59.9050, 10.5317 6 / 379
Lindelia 19A 1338 SANDVIKA 59.9039, 10.5323 5 / 62
Lindelia 19B 1338 SANDVIKA 59.9040, 10.5325 5 / 62
Lindelia 21A 1338 SANDVIKA 59.9040, 10.5322 5 / 62
Lindelia 21B 1338 SANDVIKA 59.9040, 10.5324 5 / 62
Lindelia 23A 1338 SANDVIKA 59.9040, 10.5325 5 / 62
Lindelia 23B 1338 SANDVIKA 59.9041, 10.5327 5 / 62
Lindelia 23C 1338 SANDVIKA 59.9041, 10.5329 5 / 62
Lindelia 25A 1338 SANDVIKA 59.9040, 10.5326 5 / 62
Lindelia 25B 1338 SANDVIKA 59.9040, 10.5328 5 / 62
Lindelia 25C 1338 SANDVIKA 59.9041, 10.5329 5 / 62
Lindelia 27A 1338 SANDVIKA 59.9042, 10.5326 5 / 62
Lindelia 27B 1338 SANDVIKA 59.9042, 10.5327 5 / 62
Lindelia 29A 1338 SANDVIKA 59.9043, 10.5328 5 / 62
Lindelia 29B 1338 SANDVIKA 59.9042, 10.5328 5 / 62
Lindelia 31 1338 SANDVIKA 59.9043, 10.5317 5 / 40
Lindelia 33 1338 SANDVIKA 59.9043, 10.5321 5 / 114
Lindelia 35 1338 SANDVIKA 59.9046, 10.5319 5 / 10
Lindelia 37 1338 SANDVIKA 59.9046, 10.5322 5 / 79
Lindelia 41 1346 GJETTUM 59.9064, 10.5338 5 / 133
Lindelia 43 1346 GJETTUM 59.9063, 10.5338 5 / 133
Lindelia 45 1346 GJETTUM 59.9062, 10.5339 5 / 133
Lindelia 45B 1346 GJETTUM 59.9068, 10.5350 5 / 133
Lindelia 47 1346 GJETTUM 59.9071, 10.5355 5 / 133
Lindelia 49 1346 GJETTUM 59.9069, 10.5349 5 / 133
Lindelia 51 1346 GJETTUM 59.9070, 10.5360 5 / 133

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken