Løkketangen 24
1337 SANDVIKA

Løkketangen 24, 1337 SANDVIKA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Løkketangen 24, 1337 SANDVIKA:

  • Postnummer: 1337 SANDVIKA
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 39 i 0219
  • Grunnkrins: 1416 SANDVIKA-VALLER
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Løkketangen

Løkketangen er ein veg i Bærum kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Løkketangen 1 1337 SANDVIKA 59.8922, 10.5202 83 / 179
Løkketangen 2 1337 SANDVIKA 59.8920, 10.5216 83 / 3
Løkketangen 3 1337 SANDVIKA 59.8922, 10.5204 83 / 180
Løkketangen 4 1337 SANDVIKA 59.8919, 10.5218 83 / 3
Løkketangen 5 1337 SANDVIKA 59.8920, 10.5206 83 / 184
Løkketangen 6 1337 SANDVIKA 59.8920, 10.5221 83 / 3
Løkketangen 8 1337 SANDVIKA 59.8921, 10.5221 83 / 3
Løkketangen 10 1337 SANDVIKA 59.8924, 10.5211 83 / 3
Løkketangen 10A 1337 SANDVIKA 59.8923, 10.5212 83 / 3
Løkketangen 10B 1337 SANDVIKA 59.8920, 10.5215 83 / 3
Løkketangen 12 1337 SANDVIKA 59.8924, 10.5212 83 / 3
Løkketangen 12A 1337 SANDVIKA 59.8923, 10.5215 83 / 3
Løkketangen 12B 1337 SANDVIKA 59.8921, 10.5216 83 / 3
Løkketangen 14 1337 SANDVIKA 59.8925, 10.5217 83 / 3
Løkketangen 14A 1337 SANDVIKA 59.8925, 10.5222 83 / 3
Løkketangen 14B 1337 SANDVIKA 59.8922, 10.5221 83 / 3
Løkketangen 18 1337 SANDVIKA 59.8915, 10.5234 7 / 17
Løkketangen 20A 1337 SANDVIKA 59.8916, 10.5231 7 / 17
Løkketangen 20B 1337 SANDVIKA 59.8917, 10.5230 7 / 17
Løkketangen 24 1337 SANDVIKA 59.8915, 10.5241 7 / 39
Løkketangen 26 1337 SANDVIKA 59.8911, 10.5236 7 / 39

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken