Haganjordet 28
1351 RUD

Haganjordet 28, 1351 RUD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haganjordet 28, 1351 RUD:

  • Postnummer: 1351 RUD
  • Gards-/bruksnummer: 78 / 17 i 0219
  • Grunnkrins: 1714 DØNSKI-RUD
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Haganjordet

Haganjordet er ein veg i Bærum kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haganjordet 1 1351 RUD 59.9111, 10.4929 78 / 17
Haganjordet 2 1351 RUD 59.9111, 10.4923 78 / 398
Haganjordet 3 1351 RUD 59.9115, 10.4928 78 / 17
Haganjordet 4 1351 RUD 59.9115, 10.4923 78 / 17
Haganjordet 6 1351 RUD 59.9120, 10.4922 78 / 17
Haganjordet 8 1351 RUD 59.9124, 10.4918 78 / 17
Haganjordet 10 1351 RUD 59.9124, 10.4916 78 / 17
Haganjordet 12 1351 RUD 59.9125, 10.4915 78 / 17
Haganjordet 14 1351 RUD 59.9126, 10.4914 78 / 17
Haganjordet 16 1351 RUD 59.9121, 10.4913 78 / 17
Haganjordet 18 1351 RUD 59.9122, 10.4912 78 / 17
Haganjordet 20 1351 RUD 59.9122, 10.4910 78 / 17
Haganjordet 22 1351 RUD 59.9123, 10.4909 78 / 17
Haganjordet 24 1351 RUD 59.9118, 10.4910 78 / 17
Haganjordet 26 1351 RUD 59.9118, 10.4908 78 / 17
Haganjordet 28 1351 RUD 59.9119, 10.4906 78 / 17
Haganjordet 30 1351 RUD 59.9119, 10.4905 78 / 17

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken