Ringgata 8
4250 KOPERVIK

Ringgata 8, 4250 KOPERVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ringgata 8, 4250 KOPERVIK:

  • Postnummer: 4250 KOPERVIK
  • Gards-/bruksnummer: 58 / 383 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 606 KOPERVIK SENTRUM
  • Valkrins: 4 Kopervik
  • Kyrkjesogn: 6100401 Kopervik
  • Tettstad: Kopervik

Ringgata

Ringgata er ei gate i Karmøy kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 43.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ringgata 2 4250 KOPERVIK 59.2824, 5.3016 58 / 480
Ringgata 3 4250 KOPERVIK 59.2825, 5.3020 58 / 380
Ringgata 5 4250 KOPERVIK 59.2829, 5.3024 58 / 388
Ringgata 6 4250 KOPERVIK 59.2823, 5.3011 58 / 410
Ringgata 8 4250 KOPERVIK 59.2825, 5.3012 58 / 383
Ringgata 9 4250 KOPERVIK 59.2830, 5.3009 58 / 398
Ringgata 10 4250 KOPERVIK 59.2825, 1,000.0000 58 / 382
Ringgata 11 4250 KOPERVIK 59.2828, 5.3009 58 / 389
Ringgata 12 4250 KOPERVIK 59.2825, 5.3004 58 / 385
Ringgata 13 4250 KOPERVIK 59.2828, 5.3006 58 / 413
Ringgata 14 4250 KOPERVIK 59.2822, 5.3005 58 / 397
Ringgata 15 4250 KOPERVIK 59.2828, 5.3002 58 / 414
Ringgata 16 4250 KOPERVIK 59.2821, 5.3002 58 / 394
Ringgata 17 4250 KOPERVIK 59.2826, 5.2998 58 / 399
Ringgata 18 4250 KOPERVIK 59.2823, 5.3000 58 / 392
Ringgata 19 4250 KOPERVIK 59.2823, 5.2994 58 / 445
Ringgata 20 4250 KOPERVIK 59.2819, 5.3001 58 / 428
Ringgata 22 4250 KOPERVIK 59.2820, 5.3005 58 / 431
Ringgata 24 4250 KOPERVIK 59.2817, 5.3004 58 / 43
Ringgata 26 4250 KOPERVIK 59.2817, 5.3000 58 / 46
Ringgata 28 4250 KOPERVIK 59.2816, 5.2994 58 / 426
Ringgata 30 4250 KOPERVIK 59.2818, 5.2996 58 / 401
Ringgata 32 4250 KOPERVIK 59.2820, 5.2996 58 / 395
Ringgata 33 4250 KOPERVIK 59.2822, 5.2992 58 / 14
Ringgata 34 4250 KOPERVIK 59.2819, 5.2994 58 / 429
Ringgata 35 4250 KOPERVIK 59.2820, 5.2990 58 / 16
Ringgata 36 4250 KOPERVIK 59.2817, 5.2992 58 / 400
Ringgata 37 4250 KOPERVIK 59.2819, 5.2988 58 / 18
Ringgata 38 4250 KOPERVIK 59.2815, 5.2991 58 / 52
Ringgata 39 4250 KOPERVIK 59.2817, 5.2986 58 / 432
Ringgata 40 4250 KOPERVIK 59.2815, 1,000.0000 58 / 54
Ringgata 41 4250 KOPERVIK 59.2815, 5.2982 58 / 403
Ringgata 43 4250 KOPERVIK 59.2813, 5.2981 58 / 56

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken