Skiparvikgata 7
4250 KOPERVIK

Skiparvikgata 7, 4250 KOPERVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skiparvikgata 7, 4250 KOPERVIK:

  • Postnummer: 4250 KOPERVIK
  • Gards-/bruksnummer: 59 / 172 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 607 NORDRE SIDE
  • Valkrins: 4 Kopervik
  • Kyrkjesogn: 6100401 Kopervik
  • Tettstad: Kopervik

Skiparvikgata

Skiparvikgata er ei gate i Karmøy kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skiparvikgata 1 4250 KOPERVIK 59.2864, 5.3095 59 / 166
Skiparvikgata 2 4250 KOPERVIK 59.2866, 5.3101 59 / 168
Skiparvikgata 3 4250 KOPERVIK 59.2866, 5.3094 59 / 169
Skiparvikgata 7 4250 KOPERVIK 59.2869, 5.3097 59 / 172

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken