Skudenesvegen 49
4250 KOPERVIK

Skudenesvegen 49, 4250 KOPERVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skudenesvegen 49, 4250 KOPERVIK:

  • Postnummer: 4250 KOPERVIK
  • Gards-/bruksnummer: 64 / 294 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 605 KALVATRE
  • Valkrins: 4 Kopervik
  • Kyrkjesogn: 6100401 Kopervik
  • Tettstad: Kopervik

Skudenesvegen

Skudenesvegen er ein veg i Karmøy kommune med 37 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 67.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skudenesvegen 1 4250 KOPERVIK 59.2829, 5.3068 58 / 246
Skudenesvegen 5 4250 KOPERVIK 59.2824, 5.3069 58 / 249
Skudenesvegen 8 4250 KOPERVIK 59.2822, 1,000.0000 58 / 252
Skudenesvegen 9 4250 KOPERVIK 59.2820, 5.3070 58 / 253
Skudenesvegen 10 4250 KOPERVIK 59.2820, 5.3067 58 / 254
Skudenesvegen 11 4250 KOPERVIK 59.2819, 5.3071 58 / 255
Skudenesvegen 12 4250 KOPERVIK 59.2818, 5.3067 58 / 256
Skudenesvegen 13 4250 KOPERVIK 59.2817, 5.3071 58 / 257
Skudenesvegen 14 4250 KOPERVIK 59.2817, 5.3067 58 / 258
Skudenesvegen 19 4250 KOPERVIK 59.2814, 5.3074 64 / 168
Skudenesvegen 33 4250 KOPERVIK 59.2806, 5.3084 64 / 805
Skudenesvegen 35 4250 KOPERVIK 59.2807, 5.3091 64 / 588
Skudenesvegen 37 4250 KOPERVIK 59.2808, 5.3096 64 / 388
Skudenesvegen 39 4250 KOPERVIK 59.2808, 5.3099 64 / 1165
Skudenesvegen 41 4250 KOPERVIK 59.2805, 5.3099 64 / 474
Skudenesvegen 43 4250 KOPERVIK 59.2805, 5.3092 64 / 475
Skudenesvegen 45 4250 KOPERVIK 59.2804, 5.3088 64 / 551
Skudenesvegen 47 4250 KOPERVIK 59.2802, 5.3081 64 / 565
Skudenesvegen 49 4250 KOPERVIK 59.2802, 5.3076 64 / 294
Skudenesvegen 50 4250 KOPERVIK 59.2803, 5.3089 64 / 1433
Skudenesvegen 51 4250 KOPERVIK 59.2801, 5.3085 64 / 1441
Skudenesvegen 52 4250 KOPERVIK 59.2803, 5.3090 64 / 1434
Skudenesvegen 53 4250 KOPERVIK 59.2800, 5.3086 64 / 1442
Skudenesvegen 54 4250 KOPERVIK 59.2803, 5.3091 64 / 1435
Skudenesvegen 55 4250 KOPERVIK 59.2800, 5.3086 64 / 1443
Skudenesvegen 56 4250 KOPERVIK 59.2803, 5.3094 64 / 1436
Skudenesvegen 57A 4250 KOPERVIK 59.2799, 5.3089 64 / 1447
Skudenesvegen 57B 4250 KOPERVIK 59.2799, 5.3093 64 / 385
Skudenesvegen 58 4250 KOPERVIK 59.2803, 5.3096 64 / 1437
Skudenesvegen 59 4250 KOPERVIK 59.2800, 5.3090 64 / 1446
Skudenesvegen 60 4250 KOPERVIK 59.2803, 5.3096 64 / 1438
Skudenesvegen 61 4250 KOPERVIK 59.2801, 5.3090 64 / 1445
Skudenesvegen 62 4250 KOPERVIK 59.2803, 5.3099 64 / 1439
Skudenesvegen 63 4250 KOPERVIK 59.2801, 5.3090 64 / 1444
Skudenesvegen 64 4250 KOPERVIK 59.2803, 5.3100 64 / 1440
Skudenesvegen 65 4250 KOPERVIK 59.2801, 5.3093 64 / 1502
Skudenesvegen 67 4250 KOPERVIK 59.2801, 5.3094 64 / 1502

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken