Solskivevegen 3
4250 KOPERVIK

Solskivevegen 3, 4250 KOPERVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solskivevegen 3, 4250 KOPERVIK:

  • Postnummer: 4250 KOPERVIK
  • Gards-/bruksnummer: 64 / 516 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 605 KALVATRE
  • Valkrins: 4 Kopervik
  • Kyrkjesogn: 6100401 Kopervik
  • Tettstad: Kopervik

Solskivevegen

Solskivevegen er ein veg i Karmøy kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solskivevegen 1 4250 KOPERVIK 59.2804, 5.3076 64 / 64
Solskivevegen 2 4250 KOPERVIK 59.2805, 5.3075 64 / 66
Solskivevegen 3 4250 KOPERVIK 59.2805, 5.3079 64 / 516
Solskivevegen 4 4250 KOPERVIK 59.2806, 5.3075 64 / 65
Solskivevegen 5 4250 KOPERVIK 59.2808, 5.3081 64 / 309
Solskivevegen 6 4250 KOPERVIK 59.2808, 5.3076 64 / 91
Solskivevegen 7 4250 KOPERVIK 59.2810, 5.3080 64 / 75
Solskivevegen 8A 4250 KOPERVIK 59.2810, 5.3075 64 / 118
Solskivevegen 8B 4250 KOPERVIK 59.2810, 5.3077 64 / 300
Solskivevegen 11 4250 KOPERVIK 59.2814, 5.3082 64 / 234
Solskivevegen 13 4250 KOPERVIK 59.2816, 5.3082 64 / 233

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken