Stangalandgata 9
4250 KOPERVIK

Stangalandgata 9, 4250 KOPERVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stangalandgata 9, 4250 KOPERVIK:

  • Postnummer: 4250 KOPERVIK
  • Gards-/bruksnummer: 58 / 220 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 606 KOPERVIK SENTRUM
  • Valkrins: 4 Kopervik
  • Kyrkjesogn: 6100401 Kopervik
  • Tettstad: Kopervik

Stangalandgata

Stangalandgata er ei gate i Karmøy kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 33.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stangalandgata 3 4250 KOPERVIK 59.2834, 5.3084 58 / 263
Stangalandgata 4 4250 KOPERVIK 59.2833, 5.3081 58 / 266
Stangalandgata 5 4250 KOPERVIK 59.2832, 5.3084 58 / 220
Stangalandgata 6 4250 KOPERVIK 59.2831, 5.3081 58 / 268
Stangalandgata 8 4250 KOPERVIK 59.2829, 5.3082 58 / 269
Stangalandgata 9 4250 KOPERVIK 59.2828, 5.3085 58 / 220
Stangalandgata 10 4250 KOPERVIK 59.2828, 5.3082 58 / 271
Stangalandgata 12 4250 KOPERVIK 59.2826, 5.3083 58 / 272
Stangalandgata 14B 4250 KOPERVIK 59.2823, 5.3074 58 / 274
Stangalandgata 16B 4250 KOPERVIK 59.2822, 5.3076 58 / 276
Stangalandgata 18A 4250 KOPERVIK 59.2819, 5.3084 58 / 278
Stangalandgata 18B 4250 KOPERVIK 59.2820, 5.3074 58 / 391
Stangalandgata 20A 4250 KOPERVIK 59.2818, 5.3081 58 / 279
Stangalandgata 20B 4250 KOPERVIK 59.2817, 5.3078 58 / 69
Stangalandgata 21 4250 KOPERVIK 59.2823, 5.3094 58 / 409
Stangalandgata 22A 4250 KOPERVIK 59.2821, 5.3090 58 / 447
Stangalandgata 22B 4250 KOPERVIK 59.2820, 5.3090 58 / 447
Stangalandgata 23 4250 KOPERVIK 59.2822, 5.3098 58 / 408
Stangalandgata 24A 4250 KOPERVIK 59.2820, 5.3095 58 / 501
Stangalandgata 24B 4250 KOPERVIK 59.2818, 5.3094 58 / 501
Stangalandgata 25 4250 KOPERVIK 59.2821, 5.3101 58 / 377
Stangalandgata 27 4250 KOPERVIK 59.2821, 5.3104 58 / 379
Stangalandgata 28 4250 KOPERVIK 59.2819, 5.3100 58 / 374
Stangalandgata 30 4250 KOPERVIK 59.2817, 5.3102 64 / 437
Stangalandgata 33 4250 KOPERVIK 59.2815, 5.3110 64 / 622

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken