Strandgata 55
4250 KOPERVIK

Strandgata 55, 4250 KOPERVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strandgata 55, 4250 KOPERVIK:

  • Postnummer: 4250 KOPERVIK
  • Gards-/bruksnummer: 58 / 308 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 606 KOPERVIK SENTRUM
  • Valkrins: 4 Kopervik
  • Kyrkjesogn: 6100401 Kopervik
  • Tettstad: Kopervik

Strandgata

Strandgata er ei gate i Karmøy kommune med 39 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 59.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strandgata 2 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3086 58 / 297
Strandgata 6 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3089 58 / 300
Strandgata 9 4250 KOPERVIK 59.2839, 5.3095 58 / 147
Strandgata 10 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3097 58 / 299
Strandgata 12 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3102 58 / 301
Strandgata 14 4250 KOPERVIK 59.2836, 5.3103 58 / 302
Strandgata 16 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3107 58 / 303
Strandgata 18 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3109 58 / 304
Strandgata 20 4250 KOPERVIK 59.2836, 5.3111 58 / 306
Strandgata 22 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3113 58 / 307
Strandgata 31 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3116 58 / 308
Strandgata 32 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3117 58 / 308
Strandgata 33 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3118 58 / 308
Strandgata 34 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3119 58 / 308
Strandgata 35 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3121 58 / 308
Strandgata 36 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3122 58 / 308
Strandgata 37 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3123 58 / 308
Strandgata 38 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3124 58 / 308
Strandgata 39 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3125 58 / 308
Strandgata 40 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3126 58 / 308
Strandgata 41 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3127 58 / 308
Strandgata 42 4250 KOPERVIK 59.2839, 5.3128 58 / 308
Strandgata 43 4250 KOPERVIK 59.2839, 5.3129 58 / 308
Strandgata 44 4250 KOPERVIK 59.2839, 5.3130 58 / 308
Strandgata 45 4250 KOPERVIK 59.2836, 5.3116 58 / 308
Strandgata 46 4250 KOPERVIK 59.2836, 5.3117 58 / 308
Strandgata 47 4250 KOPERVIK 59.2836, 5.3119 58 / 308
Strandgata 48 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3120 58 / 308
Strandgata 49 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3121 58 / 308
Strandgata 50 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3122 58 / 308
Strandgata 51 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3123 58 / 308
Strandgata 52 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.3124 58 / 308
Strandgata 53 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3125 58 / 308
Strandgata 54 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3126 58 / 308
Strandgata 55 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3127 58 / 308
Strandgata 56 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3128 58 / 308
Strandgata 57 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3129 58 / 308
Strandgata 58 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3130 58 / 308
Strandgata 59 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.3131 58 / 308

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken