Søregata 8
4250 KOPERVIK

Søregata 8, 4250 KOPERVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Søregata 8, 4250 KOPERVIK:

  • Postnummer: 4250 KOPERVIK
  • Gards-/bruksnummer: 58 / 314 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 606 KOPERVIK SENTRUM
  • Valkrins: 4 Kopervik
  • Kyrkjesogn: 6100401 Kopervik
  • Tettstad: Kopervik

Søregata

Søregata er ei gate i Karmøy kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 18.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Søregata 3 4250 KOPERVIK 59.2830, 5.3121 58 / 312
Søregata 5 4250 KOPERVIK 59.2831, 5.3124 58 / 313
Søregata 8 4250 KOPERVIK 59.2829, 5.3127 58 / 314
Søregata 11 4250 KOPERVIK 59.2829, 5.3132 58 / 316
Søregata 12 4250 KOPERVIK 59.2828, 5.3135 58 / 317
Søregata 15A 4250 KOPERVIK 59.2829, 5.3137 58 / 320
Søregata 15B 4250 KOPERVIK 59.2829, 5.3138 58 / 320
Søregata 15C 4250 KOPERVIK 59.2829, 5.3140 58 / 320
Søregata 16 4250 KOPERVIK 59.2828, 5.3141 58 / 321
Søregata 17 4250 KOPERVIK 59.2829, 5.3143 58 / 323
Søregata 18 4250 KOPERVIK 59.2828, 5.3147 58 / 324

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken