Torfæusgaten 5
4250 KOPERVIK

Torfæusgaten 5, 4250 KOPERVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Torfæusgaten 5, 4250 KOPERVIK:

  • Postnummer: 4250 KOPERVIK
  • Gards-/bruksnummer: 58 / 330 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 606 KOPERVIK SENTRUM
  • Valkrins: 4 Kopervik
  • Kyrkjesogn: 6100401 Kopervik
  • Tettstad: Kopervik

Torfæusgaten

Torfæusgaten er ei gate i Karmøy kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 37.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Torfæusgaten 2 4250 KOPERVIK 59.2828, 5.3079 58 / 327
Torfæusgaten 3 4250 KOPERVIK 59.2826, 5.3077 58 / 328
Torfæusgaten 4 4250 KOPERVIK 59.2827, 5.3076 58 / 329
Torfæusgaten 5 4250 KOPERVIK 59.2825, 5.3074 58 / 330
Torfæusgaten 6 4250 KOPERVIK 59.2827, 5.3074 58 / 331
Torfæusgaten 7 4250 KOPERVIK 59.2825, 5.3072 58 / 332
Torfæusgaten 8 4250 KOPERVIK 59.2827, 5.3071 58 / 333
Torfæusgaten 9 4250 KOPERVIK 59.2825, 5.3069 58 / 334
Torfæusgaten 11 4250 KOPERVIK 59.2825, 5.3064 58 / 335
Torfæusgaten 13 4250 KOPERVIK 59.2824, 5.3060 58 / 338
Torfæusgaten 14 4250 KOPERVIK 59.2825, 5.3042 58 / 337
Torfæusgaten 16 4250 KOPERVIK 59.2825, 5.3039 58 / 339
Torfæusgaten 18 4250 KOPERVIK 59.2825, 5.3035 58 / 341
Torfæusgaten 20 4250 KOPERVIK 59.2824, 5.3033 58 / 210
Torfæusgaten 21 4250 KOPERVIK 59.2820, 5.3021 58 / 344
Torfæusgaten 24A 4250 KOPERVIK 59.2824, 5.3025 58 / 346
Torfæusgaten 24B 4250 KOPERVIK 59.2825, 5.3024 58 / 381
Torfæusgaten 26 4250 KOPERVIK 59.2824, 5.3020 58 / 347
Torfæusgaten 27A 4250 KOPERVIK 59.2822, 5.3016 58 / 35
Torfæusgaten 27B 4250 KOPERVIK 59.2822, 5.3015 58 / 35
Torfæusgaten 29A 4250 KOPERVIK 59.2821, 5.3016 58 / 35
Torfæusgaten 29B 4250 KOPERVIK 59.2821, 5.3015 58 / 35
Torfæusgaten 31A 4250 KOPERVIK 59.2820, 5.3016 58 / 35
Torfæusgaten 31B 4250 KOPERVIK 59.2820, 5.3014 58 / 35
Torfæusgaten 33A 4250 KOPERVIK 59.2819, 5.3015 58 / 35
Torfæusgaten 33B 4250 KOPERVIK 59.2819, 5.3014 58 / 35
Torfæusgaten 35A 4250 KOPERVIK 59.2819, 5.3014 58 / 35
Torfæusgaten 35B 4250 KOPERVIK 59.2818, 5.3013 58 / 35
Torfæusgaten 37A 4250 KOPERVIK 59.2817, 5.3013 58 / 35
Torfæusgaten 37B 4250 KOPERVIK 59.2818, 5.3012 58 / 35

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken