Wergelandsgata 4
4250 KOPERVIK

Wergelandsgata 4, 4250 KOPERVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Wergelandsgata 4, 4250 KOPERVIK:

  • Postnummer: 4250 KOPERVIK
  • Gards-/bruksnummer: 59 / 80 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 607 NORDRE SIDE
  • Valkrins: 4 Kopervik
  • Kyrkjesogn: 6100401 Kopervik
  • Tettstad: Kopervik

Wergelandsgata

Wergelandsgata er ei gate i Karmøy kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 8.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Wergelandsgata 2 4250 KOPERVIK 59.2868, 5.3059 59 / 69
Wergelandsgata 3 4250 KOPERVIK 59.2869, 5.3065 59 / 51
Wergelandsgata 4 4250 KOPERVIK 59.2870, 5.3061 59 / 80
Wergelandsgata 5 4250 KOPERVIK 59.2871, 5.3064 59 / 58
Wergelandsgata 8 4250 KOPERVIK 59.2874, 5.3060 66 / 144

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken