Østrembruvegen 59
4250 KOPERVIK

Østrembruvegen 59, 4250 KOPERVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Østrembruvegen 59, 4250 KOPERVIK:

  • Postnummer: 4250 KOPERVIK
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 324 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 701 ØSTREM
  • Valkrins: 4 Kopervik
  • Kyrkjesogn: 6100401 Kopervik
  • Tettstad: Kopervik

Østrembruvegen

Østrembruvegen er ein veg i Karmøy kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 71.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Østrembruvegen 4 4250 KOPERVIK 59.2868, 5.3019 59 / 11
Østrembruvegen 5 4250 KOPERVIK 59.2870, 5.3014 66 / 124
Østrembruvegen 6 4250 KOPERVIK 59.2868, 5.3015 59 / 40
Østrembruvegen 7 4250 KOPERVIK 59.2870, 5.3009 66 / 19
Østrembruvegen 8 4250 KOPERVIK 59.2868, 5.3012 59 / 16
Østrembruvegen 9A 4250 KOPERVIK 59.2868, 5.3007 66 / 877
Østrembruvegen 9B 4250 KOPERVIK 59.2868, 5.3006 66 / 877
Østrembruvegen 10 4250 KOPERVIK 59.2866, 5.3016 59 / 36
Østrembruvegen 12 4250 KOPERVIK 59.2866, 5.3013 59 / 6
Østrembruvegen 14A 4250 KOPERVIK 59.2865, 5.3008 59 / 34
Østrembruvegen 14B 4250 KOPERVIK 59.2865, 5.3008 59 / 34
Østrembruvegen 14C 4250 KOPERVIK 59.2866, 5.3007 59 / 34
Østrembruvegen 14D 4250 KOPERVIK 59.2865, 5.3007 59 / 34
Østrembruvegen 15 4250 KOPERVIK 59.2868, 5.2997 66 / 43
Østrembruvegen 16 4250 KOPERVIK 59.2866, 5.3002 59 / 14
Østrembruvegen 22 4250 KOPERVIK 59.2861, 5.2991 59 / 23
Østrembruvegen 24 4250 KOPERVIK 59.2863, 5.2988 59 / 48
Østrembruvegen 26 4250 KOPERVIK 59.2864, 5.2989 59 / 25
Østrembruvegen 27A 4250 KOPERVIK 59.2872, 5.2993 66 / 954
Østrembruvegen 27B 4250 KOPERVIK 59.2871, 5.2993 66 / 954
Østrembruvegen 28 4250 KOPERVIK 59.2866, 5.2989 59 / 59
Østrembruvegen 30 4250 KOPERVIK 59.2867, 5.2990 66 / 33
Østrembruvegen 31 4250 KOPERVIK 59.2873, 5.2995 66 / 955
Østrembruvegen 33A 4250 KOPERVIK 59.2875, 5.2990 66 / 511
Østrembruvegen 33B 4250 KOPERVIK 59.2874, 5.2990 66 / 511
Østrembruvegen 35 4250 KOPERVIK 59.2875, 5.2981 66 / 544
Østrembruvegen 40 4250 KOPERVIK 59.2867, 5.2981 66 / 137
Østrembruvegen 43 4250 KOPERVIK 59.2872, 5.2976 66 / 548
Østrembruvegen 53 4250 KOPERVIK 59.2869, 5.2958 66 / 530
Østrembruvegen 55 4250 KOPERVIK 59.2869, 5.2952 66 / 226
Østrembruvegen 57 4250 KOPERVIK 59.2869, 5.2947 66 / 217
Østrembruvegen 59 4250 KOPERVIK 59.2869, 5.2942 66 / 324
Østrembruvegen 61 4250 KOPERVIK 59.2868, 5.2938 66 / 302
Østrembruvegen 63 4250 KOPERVIK 59.2868, 5.2933 66 / 328
Østrembruvegen 65 4250 KOPERVIK 59.2871, 5.2932 66 / 372
Østrembruvegen 67 4250 KOPERVIK 59.2872, 5.2938 66 / 369
Østrembruvegen 69 4250 KOPERVIK 59.2872, 5.2942 66 / 373
Østrembruvegen 71 4250 KOPERVIK 59.2874, 5.2945 66 / 370

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken