Østremlia 1
4250 KOPERVIK

Østremlia 1, 4250 KOPERVIK er ei adresse i Karmøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Østremlia 1, 4250 KOPERVIK:

  • Postnummer: 4250 KOPERVIK
  • Gards-/bruksnummer: 66 / 486 i 1149 Karmøy
  • Grunnkrins: 701 ØSTREM
  • Valkrins: 4 Kopervik
  • Kyrkjesogn: 6100401 Kopervik
  • Tettstad: Kopervik

Østremlia

Østremlia er ein veg i Karmøy kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 50.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Østremlia 1 4250 KOPERVIK 59.2867, 5.2966 66 / 486
Østremlia 2 4250 KOPERVIK 59.2868, 5.2973 66 / 537
Østremlia 3 4250 KOPERVIK 59.2864, 5.2966 66 / 432
Østremlia 4 4250 KOPERVIK 59.2865, 5.2982 66 / 527
Østremlia 5B 4250 KOPERVIK 59.2865, 5.2959 66 / 817
Østremlia 6 4250 KOPERVIK 59.2859, 5.2988 59 / 39
Østremlia 7A 4250 KOPERVIK 59.2865, 5.2954 66 / 818
Østremlia 8 4250 KOPERVIK 59.2861, 5.2981 59 / 12
Østremlia 9 4250 KOPERVIK 59.2859, 5.2957 66 / 803
Østremlia 11 4250 KOPERVIK 59.2855, 5.2960 66 / 340
Østremlia 12 4250 KOPERVIK 59.2865, 5.2972 66 / 653
Østremlia 13 4250 KOPERVIK 59.2856, 5.2963 66 / 814
Østremlia 15 4250 KOPERVIK 59.2857, 5.2965 66 / 919
Østremlia 16 4250 KOPERVIK 59.2857, 5.2972 66 / 356
Østremlia 17 4250 KOPERVIK 59.2860, 5.2966 66 / 795
Østremlia 18 4250 KOPERVIK 59.2855, 5.2977 59 / 74
Østremlia 20 4250 KOPERVIK 59.2852, 5.2977 59 / 84
Østremlia 22 4250 KOPERVIK 59.2854, 5.2974 59 / 82
Østremlia 24 4250 KOPERVIK 59.2852, 5.2972 59 / 83
Østremlia 25 4250 KOPERVIK 59.2851, 5.2965 59 / 60
Østremlia 26 4250 KOPERVIK 59.2849, 5.2971 59 / 55
Østremlia 27 4250 KOPERVIK 59.2849, 5.2966 59 / 56
Østremlia 30 4250 KOPERVIK 59.2846, 5.2970 59 / 22
Østremlia 31 4250 KOPERVIK 59.2846, 5.2965 59 / 61
Østremlia 34 4250 KOPERVIK 59.2843, 5.2965 59 / 28
Østremlia 35 4250 KOPERVIK 59.2844, 5.2960 59 / 223
Østremlia 36 4250 KOPERVIK 59.2842, 5.2961 59 / 67
Østremlia 37 4250 KOPERVIK 59.2842, 5.2956 59 / 72
Østremlia 38 4250 KOPERVIK 59.2840, 5.2957 59 / 49
Østremlia 39 4250 KOPERVIK 59.2841, 5.2951 59 / 76
Østremlia 40 4250 KOPERVIK 59.2839, 5.2954 59 / 21
Østremlia 41 4250 KOPERVIK 59.2840, 5.2947 66 / 567
Østremlia 42A 4250 KOPERVIK 59.2838, 5.2950 59 / 57
Østremlia 42B 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.2954 59 / 57
Østremlia 44A 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.2946 66 / 165
Østremlia 44B 4250 KOPERVIK 59.2835, 5.2947 66 / 956
Østremlia 45 4250 KOPERVIK 59.2840, 5.2940 66 / 722
Østremlia 46 4250 KOPERVIK 59.2835, 5.2940 66 / 180
Østremlia 48 4250 KOPERVIK 59.2835, 5.2935 66 / 186
Østremlia 50 4250 KOPERVIK 59.2837, 5.2925 66 / 316

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken